Návrh zemského znaku v roce 1849

Návrh na změnu zemského znaku vytvořený v roce 1849. Na obrázku níže je moravská orlice znázorněna s červenozlatým šachováním.


Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 9 Zemský výbor, kr. 9