Dopis klobouckého okresního představeného místodržitelskému presidiu 6. listopadu 1862

Již byl na těchto stránkách zveřejněn příspěvek zabývající se vedle práce Karla Vladislava Zapa Nový prostonárodní popis Čech, Moravy a Slezska podlé posledního politického a soudního rozdělení, s přídavkem o uherském Slovensku, Praha 1854, s. 193; Vom Gemeinderathe der Kônigl: Landes-Hauptstadt Brunn, také slovanskou trikolórou, jejím vznikem, názory na ni, pořadem barev modrá-bílá-červená a dalšími kombinacemi tvořenými těmito barvami. Jestliže tedy kloboucký okresní představený (přednosta smíšeného okresního úřadu v Kloboukách u Brna), jak uvidíme dále, píše, že se zabýval právě tímto pořadím barev, tak rozumíme, proč je považoval za slovanskou trikolóru, nebo přesněji za barvy či dokonce kombinaci považovanou za moravské zemské barvy, v pořadí poněkud odlišném od heraldického způsobu odvození pořadu barev na základě podoby znaku - nejprve šachování orlice, potom barvy štítu: bílá-červená-modrá případně červená-bílá-modrá; viz moravská vlajka. V tomto případě bychom uvažovali právě o tomto popisu toho, co tehdy přímí účastníci tak mohli vidět a vlát viděli.

Spekulace by nás také mohla přivést na myšlenku, že uváděné pořadí modrá-bílá-červená, ať už bylo nebo nebylo popsáno obráceně (jinak než ve skutečnosti (?) či jinak než vyvěšovateli zamýšleno), při tomto popisu seřazení barev mohlo sloužit i tomu, aby se přes pořadí barev poukazem na slovanskou trikolóru, pokud tehdy někdo mohl něco mít proti této trikolóře (a on mohl), při nějakém rozhodování navodil dojem nepatřičnosti takových barev a toto využilo jako argument pro barvy jiné (červenou a žlutou).

Hohes k. k. Statthalterei-Praesidium

Es war im Lande das Gerucht verbreitet, daß am 21. September l. J. bei der Ankunft S(eine)r Majestät des Kaisers in Raigern eine blau-weiß-rothe Tricolore aufgeplanzt war, welche für die slavische Freiheitsfahne gehalten wurde, und daß man bei dem Einzuge S(eine)r Majestät in Brünn an einem einzelnen Orte auch eine solche Fahne auszuhängen versucht haben soll.

Der ehrfurchtsvoll Gefertigte ist weit entfernt, die Reigerer vertheidigen zu wollen, allein er hat durch die hierüber gemachten Nachvorschungen in Erfahrung gebracht, daß die blau-weiß-rothe Farbe vielfach für die mährische Landesfarbe gehalten wird, und daß dieser Irrthum auf den Angaben der čechisch-slavischen Lehrbücher der Geografie über die Farben des mährischen Landeswappens beruht, deren man sich bei dem Unterricht in den slavischen Trivialschulen auf dem Lande, und vielleicht auch in andere Schulen bedient.

So heißt es in der zu Prag im Jahren 1854 bei Jaroslav Pospischil aufgelegten Geografie "Nový prostonárodní popis Čech, Moravy a Slezka podlé posledního politického a soudního rozdělení, s přídavkem o uherském Slovensku" pag 153 in das deutsche übersetzt: das Landeswappen der Markgrafschaft Mähren ist ein weiß und roth gewürfelter, einköpfiger, nach rechts gekehrter Adler im blauen Felde, weßhalb die Landesfarben blau-weiß-roth sind.

Eben so lautet es in der im Jahre 1846 - also zu einer Zeit wo von nationalen oder politischen Freiheitsbestrebungen noch viel weniger die Rede war - ebenfalls zu Prag in Commission bei Kronberger und Řivnač aufgelegten Geografie aufgelegten Geografie: "Karla Wladislava Zapa, všeobecny zeměpis, malé encyklopedie nauk dil VI."

Auf diese Art sind in diesem Irrthum, welcher durch die Schule noch mehr an Verbreitung gewinnt, viele unschuldig gefangen.

Dir es nothwendig ist, daß wenn man Erscheinungen, die in nationaler oder politischer Beziehung von öffentlichem Interesse sind, richtig beurtheilen will, man darüber, soweit für den Menschen die Wahrheit erkenntbar ist, auch aufgeklärt wird, so erlaube ich mir dies Wahrnehmung ergebenst zur hohen Kenntniß zu bringen und umvorgreiflich ehrfurchtsvoll anzutragen, die aufklärende Berichtigung dieses Irrthums nach hohem Ermessen im geeignetem Wege, - die Landbevölkerung anbelangend, im Wege der Schulbehörden und Bezirksämter hochgeneigt zu veranlassen.

Klobouk am 6. November 1862

Michnik

E 8. 11. (1)862

3684/Pr 2-9


K. K. m. Statthalterei-Praesidium in Brünn

Bericht des Bezirksvorstehers von Klobouk bei Brünn vom 6. November 1862 Nro 93 A. (...)

über die, die mährischen Landesfarben gemachte Wahrnehmung.

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, B 13 Moravské místodržitelství – presidium, sign. 2-9, č. 2820/1895, kr. 878

Starší shrnutí-překlad částí textu v češtině (včetně několika málo překlepů):

"Rozšířila se po zemi správa, že 21. září při příjezdu císaře do Rajhradu byla vyvěšena modro-bílo-červená trikolora, kerá se pokládá za prapor slovanské svobody a že tento prapor při příchodu císařově do Brna na mnohých místech se lidé pokoušeli vyvěsiti. Pátral jsem po příčinách celé věci, která se sběhla v Rajhradě. Dozvěděl jsem se, dass die blau-weis-rote Farbe fielfach für die mähr. Landesfarbe gehalten wird und dass dieser Irrtum auf den Angaben der tschechisch-slavischen Lehrbücher der Geografie über die Farben des mähr. Landeswapens beruft, deren man sich bei dem Unterricht in den slavischen Trivialschulen auf dem Lande und vielleicht auch in den anderen Schulen bedient.

Tak v práci Jarosalava Pospíšila "Nový prostonárodní popis Čech, Moravy a Slezska podle posledního politického a soudního rozdělení s přídavkem o uherském Slovensku, Praha 1854, str. 193" stojí, že nach Moravies bíle a červeně kostkovaná v pravo hledící orlice v modrém poli, pročež zemské barvy jsou: modrá, bílá, červená. Podobně je to uvedeno i v díle, které vyšlo r. 1846 - also zu einer Zeit, wovon nationalen oder polischen Freiheitsbes rebungen noch viel weniger die Rede war - vyšlém v Praze v komisi u K Kronbergera a Řivnáče Karla Vladislava Zapa všeobecný zeměpis malé encyklopedie nauk díl VI. Auf diese Art sind in diesem Irrtum, welcher durch die Schule noch mehr an Verbretung gewinnt, viele unschuldig gefangen.

Podávám návrh, aby školské úřady nařídily opravu."