Velký, střední a malý státní znak Rakouského císařství z roku 1836

Znak je popsán ve sbírce zákonů a nařízení pro Moravu a Slezsko: Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für Mähren und Schlesien. Hrsg. ... unter Aufsicht des k.k. mährisch-schlesischen Guberniums, Band 18, 1836, č. 78 a příloha k číslu 78, strana 517 až 540.

Velký státní znak Rakouského
 císařství z roku 1836 - schéma

Publikovaný obrázek velkého státního znaku z roku 1836 nesoucí při dolním okraji nápis Kaiserlich oesterreichisches grosses Wapen 1836.

Císařský rakouský velký znak z roku 1836,
litografie a tisk u Josefa Hafnera v Linci,
litografie, částečně kolorováno, 50 x 42 cm

Výřez zvětšené časti se zeměmi Koruny české. Společně Čechy, Morava, Slezsko, Horní Lužice, Těšínsko, Dolní Lužice.

Velký státní znak Rakouského císařství
z roku 1836 - výřez se znaky českých
zemí v horním levém hlavním poli

Kresba velkého státního znaku Rakouského císařství z roku 1836 se nachází v práci I. A. Tyroffa, Wappenbuch der regierenden Monarchen Europas, Norimberk (Nürnberg), 1846.

Velký státní znak Rakouského císařství z roku 1836

Střední státní znak Rakouského císařství z roku 1836

Střední státní znak Rakouského císařství z roku 1836

Velký, střední a malý státní znak Rakouského císařství, Ferdinand I. Dobrotivý, 1848, na litografii od H. Egnela.