Znak Moravy na praporu spolku Kameradschaftlicher Unterstützungsverein gedienter Soldaten

Moravská orlice se vedle slezské orlice nacházela na praporu spolku Kameradschaftlicher Unterstützungsverein gedienter Soldaten, jak ukazuje záznam v digitálním archivu Zemského archivu v Opavě s obrazovou přílohou (digitální kopií dokumentu se schválením praporu) k dokumentu uloženému pod sign. 1718/2 (evidenční číslo 16285), kartonu č. 1127 ve fondu Policejní ředitelství Moravská Ostrava.

Líc (?) praporu se znaky Moravy a Slezska

Je uveden časový rozsah (období, z něhož jsou dokumenty) 1928-1940. Tento německý vzájemný podpůrný spolek (veteránský) zanikl fakticky v roce 1940. Povolení nese datum 26. července 1928. Dokumenty tvoří: výměr - vzetí na vědomí, stanovy, ohlašování valných hromad a spolkových akcí, policejní zprávy, povolení Zemského úřadu Brno k používání slezské orlice, protokol o opravě praporu, povolení k nošení stejnokroje (bez obrázku), spolkový prapor (návrh 1932) uložen zvlášť. V poznámce je uvedeno, že spolkový prapor je uložen ve zvláštní sloze.

Znaky Moravy a Slezska

Německý prvorepublikový spolek se zjevně drží přesné (platné) podoby znaků Moravy a Slezska dle středního a velkého znaku tehdejší RČS (i včetně detailů – např.  červená zbroj slezské orlice, která bývá v německém/pruském  pojetí spíše zlatá, jen jazyk červený apod.).