Znaky Čech a Moravy v tisku Lukáše Pražského z roku 1523

Lukáš Pražský. Odpověd  bratří  na  spis  Martina  Luthera, v němž oznamuje, co by se mu při bratřích vidělo za pravé a co v pochybnosti neb v nesrozumění, načež mu zase zprávu podle písem svatých slušnou činí z Čech a Moravy (Litomyšl, 1523).

Odpověď bratřie na spis Martina Luthera, kterýž německým jazykem učiniv vytisknúti dal, v němž oznamuje, co by se mu při bratřiech vidělo za pravé a co v pochybnosti neb v nesrozumění. Načež mu zase zprávu podle písem svatých slušnú činí z Čech a z Moravy.

Znaky Čech a Moravy
Odpověď bratřie na spis Martina Luthera: Podává vysvětlení některých bodů bratrského učení, ke kterým se vitemberský reformátor kriticky vyjádřil v pojednání Von Anbeten des Sakraments. V souvislosti s Večeří Páně Lukáš Pražský vykládá učení o Kristových bytech (tj. způsobech přítomnosti jeho osoby), bratrské pojetí křtu, svátostí a význam dobrých skutků. Obhajuje celibát bratrských kněží, studium hebrejštiny a řečtiny naprosto nepokládá za potřebné.

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, G  21 Staré tisky, sign. III/369