Etnografická a kulturně-geografická diferenciace a rajonizace Moravy a Slezska

Mapa ukazuje etnografickou a kulturně-geografickou diferenciaci a rajonizaci Moravy a Slezska (hlavní oblasti).

Etnografická a kulturně-geografická
diferenciace a rajonizace Moravy a Slezska
Vysvětlivky k mapě Moravy a Slezska

Mapa odráží dosavadní názory na etnografické a kulturně-zeměpisné rozrůznění Moravy a Slezska podle toho, jak se jeho výzkum promítal do prací odborníků etnologů a znalců místních skutečností. Vzhledem k tomu, že ztotožnění se s oblastí je jev podléhající i ve 20. a 21. století proměnám, důsledkem čehož dochází i dnes k posunům v rozsahu některých etnografických regionů, mapa ukazuje historickou rovinou tradiční kultury. Vytyčené oblasti odpovídají stavu zachycenému etnology a regionálními badateli ve druhé polovině 19. a prvních desetiletích 20. století.