Robert Wilkinson, Bohemia including Moravia, Austrian Silesia, Eger & Glatz, 1809

Mapa Čech, včetně mapy Moravy, Rakouského Slezska, Chebska a Kladska od anglického tvůrce map a vydavatele atlasů Roberta Wilkinsona, Bohemia including Moravia, Austrian Silesia, Eger & Glatz, vyšla v roce 1809 v Londýně. Při prvním dojmu z mapy si pomyslíme, že je to skoro jako dnes (v současnosti bez Kladska, zato s některými menšími později připojenými územími; hranice Těšínska, jak je vidět, doznala po roce 1918 změn, u Aše je to také jinak).

Wilkinsonova mapa Čech, Moravy,
Rakouského Slezska, Chebska a Kladska

Jsou zachycena města, řeky, hory atd. Pozoruhodná rytecká práce. Robert Wilkinson byl činný v Londýně jako tvůrce a vydavatel map od roku 1785 do roku 1825. Vytvořil spoustu krásných děl, počítaje v to The General Atlas of the World a znovuvydání Bowen and Kitchin's Large English Atlas atd., spolu s výbornými velkoformátovými samostatnými mapami.

Obrázek kolorované mapy byl převzat ze stránek BLR - Barry Lawrence Ruderman Antique maps Inc.