Mapy zemí obklopujících Moravu - Rakouské arcivévodství

Na jih od Moravy je Rakousko, jak ukazuje mapa Rakouského arcivévodství od Abrahama Janssonia, Austria Archiducatus nova Descriptio, z roku 1630 v: Atlantis Maioris Appendix, sive Pars Altera, ..., vydaná v Amsterodamu.

Mapa Abrahama Janssonia, Austria Archiducatus
nova Descriptio, Amsterodam, 1630

Znak uprostřed dolního ozdobného okraje s vedutami je obklopen vedutami měst nakreslenými v oválných rámečcích. Jsou to Pasov a Linec nalevo, Vídeň a Prešpurk napravo. Vyryl Petr Kaerius (Pieter Van den Keere). Poznámka: v pravém horním rožku si přečteme rok 1625.