J. V. Hellich, Diplom Slovanského sjezdu v Praze v roce 1848


Zasedací sál slovanského sjezdu byl vyzdoben barvami a znaky všech rakouských zemí, z nichž delegáti pocházeli. Jak tato znaková výzdoba asi vypadala, je vidět na soudobé litografii Josefa Vojtěcha Hellicha.


Moravský zemský znak na kolorované litografii J. V. Hellicha,
Diplom Slovanského sjezdu v Praze, 1848