Dr. František Weiner, notář v Konici - dopis ze 7. listopadu 1918 ve věci opravy zemských barev markrabství Moravského

V Konici, dne 7. listopadu 1918.

Národnímu výboru v Brně.

Navrhuji, aby Národní výbor po vyslechnutí odborníků ustanovil, po případě opravil zemské barvy markrabství moravského.
Na základě svéčasného usnesení zemského sněmu prohlášeny zemskými barvami moravskými červená a žlutá, což správným není, poněvadž šachové pole orlice moravské bylo vždy, jak staré doklady a památky ještě dnes dokazují, až do tehdejší doby červenobílé.
Budiž tomu opět tak i na dále!

S bratrským pozdravem
Dr František Weiner
notářV Brně dne 11. listopadu 1918

Číslo 1238 postupuje se moravskému zemskému výboru v Brně k dalšímu řízení

Za NÁRODNÍ VÝBOR
(podpis)

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 9 Zemský výbor, kr. 47

Poznámka: Zemskému výboru žádost došla 13. listopadu 1918