Zemská hranice mezi Čechami a Moravou u Sirákova

U Sirákova jsou pocestní/šťastní majitelé vozu, kteří mají namířeno do Čech či na Moravu, skvěle informováni o tom, že došli na zemskou hranici. Tam na ně čeká prvotřídní uvítání. Vedle cesty jsou umístěny oválné cedule Vítá vás Království české a Vítá vás Markrabství moravské. Protože je to místo vyznačené historické hranice, je logické, že se na ceduli mluví také o (historickém) království a markrabství. Což zní "lépe" než jenom země Česká, země Moravská, resp. země Moravskoslezská.


Smaltovaná cedule s českým lvem
a nápisem Vítá vás Království české.
Pár kroků a jste v Čechách

Smaltovaná cedule s moravskou orlicí
a nápisem Vítá vás Markrabství moravské

Na místě je hodně znaků: dva protilehlé smalty po stranách silnice (znaky), velký kámen (ze stran znaky), sloupky se znaky a budka se znaky, včetně trikolóry, pamětní kniha v odpočívadle, státní vlajka nahoře na stožáru, velká mapa s povídáním.

Budka s pohraničníkem na zemské hranici
mezi Čechami a Moravou u obce Sirákov

Pohraničník má vlastní domeček, a z něho výhled přes sklo. Mapa (informační tabule) ukazuje vymezení zemské hranice v okolí obce Sirákova. V roce 2013 zde lidé ze Sirákova vybudovali odpočinkové místo pro turisty s informační tabulí, zasadili památeční lípu a 30. června 2013 slavnostně otevřeli symbolický hraniční přechod Čechy–Morava na Blažkově. Hranice v této své části od České Meze přes vrchol Blažkov k Polné celkem věrně kopíruje hranici evropského rozvodí Baltského a Černého moře.

Zemská hranice - pohled na budku s pohraničníkem, informační
tabuli, odpočívadlo, hraniční kámen, ceduli z české strany

Kámen se nachází u obce Sirákov vedle silnice k obci Újezd, nedaleko Samoty Blažkov.

Pohled z moravské strany do Čech na přijíždějící
cyklisty, nalevo stožár s vlajkou České republiky
Na druhé straně zemské hranice
je Morava. Cedule s nápisem Vítá
vás Markrabství moravské, a za ní
na stožáru vlajka České republiky

Jednoduše povězeno, podle toho, kde stojíte, tady jste na Moravě, tam jste už v Čechách, a obráceně. O spokojenosti tudy procházejících píší i v novinách, kde mají čerstvé obrázky pořízené v zimním období, celkové záběry a detaily ukazatelů, návštěvní knihy, hlídače: Z jedné strany vítá lidi Království české, z druhé Markrabství moravské.