Historická moravská vlajka - bíločerveně šachovaná orlice se žlutou korunou a žlutou zbrojí v modrém listu vlajky z roku 2015

Firma Alerion nabízí historickou moravskou vlajku, na níž je bíločerveně šachovaná orlice se žlutou korunou a žlutou zbrojí v modrém listu vlajky.

Před uvedením nynější podoby odpovídala moravská orlice na nabízené historické vlajce Moravy známému provedení, jež vytvořil Jiří Louda. Šachování této orlice, které je obsaženo v zákoně o státních symbolech č. 3/1993 Sb., je tak ve státním znaku vytvořeném podle této přílohy podáno jako červenostříbrné. V daném případě užití na vlajce je vexilologicky popsáno jako červenobílé.

Historická vlajka Moravy (bíločerveně šachovaná
orlice se žlutou korunou a žlutou zbrojí v modrém
listu vlajky), způsob uchycení: tunýlek

Na historické moravské vlajce z roku 2015 zobrazené výše, vycházející z návrhu a výtvarného provedení heraldika Jiřího Loudy, který je upraven prohozením barev šachování, je moravská orlice s bíločerveným šachováním. Lze si všimnout, že oko se nachází v bílém poli a jeho obrys byl zvýrazněn. Bíločervené šachování se shoduje s popisem v Zákonu České národní rady o státních symbolech České republiky (stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí).

Historická vlajka Moravy (bíločerveně
šachovaná orlice se žlutou korunou a žlutou
zbrojí v modrém listu vlajky), detail hlavy

Je dost dobře možné, že právě tato podoba historické moravské vlajky zavlála 5. července 2015 v Hodoníně. Jak plyne z části tiskové zprávy z 3. června 2015: "Nad Hodonínem poprvé zavlaje moravská vlajka", hodonínští radní se rozhodli vyslyšet žádost Moravanů a vyvěsit na radnici moravskou vlajku. 5. července jako připomínka příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje zavlál na radnici modrý prapor s bílo-červeně šachovanou orlicí: "5. července jako připomínka příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje zavlaje na radnici modrý prapor se stříbrno-červeně šachovanou orlicí.". V roce 2016 bylo ve schůzi rady města rozhodnuto stejně: "Rada města rozhoduje vyvěsit moravskou vlajku na budově radnice v den státního svátku dne 05.07.2016".

Historická vlajka Moravy (červenobíle šachovaná
orlice se žlutou korunou a žlutou zbrojí
v modrém listu vlajky), výřez z listu

Pro srovnání obou orlic je tu poskytnut předchozí vzor firmy Alerion, z jejíž obrázkové galerie jsou obrázky převzaty. Lze se domnívat, že barevné odstíny použité v roce 2015 byly proti historické moravské vlajce, na níž je červenobíle šachovaná orlice se žlutou korunou a žlutou zbrojí v modrém listu vlajky, též upraveny.

Historická vlajka Moravy nabízená ještě
v roce 2015, způsob uchycení: karabinka

Závazný a platný je vždy blason (odborný slovní popis) a ten je v zákoně o státních symbolech zcela správný a přesný. Na kresbě v příloze zákona pak toto šachování vidíme "jako určitý vzorový příklad" pro výrobce státních znaků. Počet šachovnicových polí se totiž nikdy přesně neuvádí (měl by být jen vyšší než devět). Že zde část prvního šachovnicového pole na nejčestnějším místě znaku a figury (tj. heraldicky vpravo nahoře) nevyšla ideálně na stříbrné (tj. bílé), v době kdy kresbu Jiří Louda (světově uznávaný heraldik) tehdy ručně koloroval, je pouze malý "nepřesný" detail. Nic nebrání držet se zákonného blasonu a šachovat orlici stoprocentně přesně, stejně tak i dále replikovat původní přílohu zákona, protože je logické, že v modrém štítě je a priori kovová (tj. stříbrná/bílá) figura (s druhou, červenou, barvou).