V posledních letech nově utvořené vlajky mající podle svých tvůrců symbolizovat Moravu

Od začátku 3. tisíciletí (?) se mezi vlajkami, které jejich uživatelé považují za (historickou) vlajku Moravy objevuje i vlajka v podobě heraldického praporu s červenožlutě šachovanou orlicí se žlutou korunou, žlutou zbrojí a s žlutým jazykem v modrém listu. Vedle ní bylo možno se setkat i s vlajkou v podobě heraldického praporu s červenobíle šachovanou orlicí se žlutou korunou, žlutou zbrojí a s červeným (!) jazykem v modrém listu vlajky. Tuto vlajku v současnosti využívá jako spolkovou vlajku Moravská národní obec (!).

Velehrad 5. července 2013. Povšimněme si také moravské vlajky
v podobě modročervenobílé trikolóry, což zřejmě odkazuje na její
zpodobnění na obraze Uherského Hradiště ze 70. let 19. století

Moravská orlice je ale jen jedna (stříbrnočerveně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí v modrém poli, která je na vlajkách popisována jako bíločerveně šachovaná orlice se žlutou korunou a žlutou zbrojí v modrém poli), proto se musí ostatní od ní odlišné orlice přesně popisovat.

Den za Moravu, Brno, rok 2014

Nově se objevuje jí podobná vlajka, na níž je vpravo hledící žlutočerveně šachovaná orlice se žlutou korunou, žlutou zbrojí a s červeným jazykem v modrém listu, kterou její prodejce označuje jako tzv. markraběcí standartu. Myslí si a ve své nabídce, kterou ji koncem dubna 2016 uvedl, píše, že: "Nejedná se o vlajku v pravém slova smyslu, ale spíše o moderní podobu moravské markraběcí standarty". Podle předlohy rakouského heraldika Hugo Gerharda Ströhla z 19. století zpracoval orlici na vlajce moravský grafik Radek Novák.

Radek Novák dle Hugo Gerharda Ströhla - žluto-
červeně šachovaná orlice se žlutou korunou a zbrojí
a s červeným jazykem v modrém listu vlajky

Ať už je orlice v modrém listu šachována červenožlutě nebo žlutočerveně, je to de iure "standarta markraběte" jen (i tak čistě teoreticky) z let 1915 až 1918. Otázku způsobu provedení šachování můžeme srovnat s vyhláškou c. k. ministerského předsedy ze dne 3. listopadu 1915, kterou byl stanoven a popsán znak rakouských zemí (české znění a německé znění). Jí máme popsán státní znak po změně barev šachování orlice z roku 1915. Tuto nabídku by si mohli někteří háklivější pozorovatelé vykládat i jako: "úkrok stranou od "dráždivé" žluto-červené bikolóry k podprahové žluto-červené orlici v modrém listu!?".

Existuje vedle dalších nově utvořených vlajek (vlajky vytvořené po zrušení země Moravskoslezské), které jsou sestaveny ze žlutočervené bikolóry a modrého štítku se žlutočerveně/červeno-žlutě šachovanou orlicí v modrém poli. Tyto vznikaly na základě úvah svých tvůrců a podle všeho se (více) začaly objevovat od roku 2007. Vzešly ze zkušenosti, že pouhá žlutočervená bikolóra se pletla s vlajkou Prahy (zvláště při návštěvách hlavního města České republiky ležícího v Čechách).

Na štítku uprostřed listu vlajky je buď vpravo hledící žlutočerveně šachovaná orlice se žlutou korunou, žlutou zbrojí a žlutým jazykem v modrém poli, nebo vpravo hledící červenožlutě šachovaná orlice se žlutou korunou, žlutou zbrojí a červeným jazykem v modrém poli nebo vpravo hledící červenožlutě šachovaná orlice se žlutou korunou, žlutou zbrojí a žlutým jazykem v modrém poli. Tato varianta - červenožlutě šachované orlice se žlutým jazykem, byla v roce 2014 fotograficky zachycena umístěná na červenožluté šachovnici čtyři krát čtyři pole - na praporu čtvercového tvaru. Poznámka: na jednom obrázku je možné spatřit kusovou vlajku tvořenou jen bíločervenou šachovnicí (bez znaku), o které si sice můžeme při prvním podívání myslet, že se onou šachovnicí hlásí k Moravě, ale jde hlavně o jednu z vlajek používaných příznivci frýdecko-místeckého hokeje.


Variantou této vlajky v podobě bikolóry je žlutočervená bikolóra s modrým štítkem s vpravo hledící červenobíle šachovanou orlicí se žlutou korunou, žlutou zbrojí a červeným jazykem. Štítek je umístěn buď vpravo (blíže žerdi) nebo uprostřed.

Tento typ vlajky je někdy snad jen uměle graficky (na obrázku) zachycen v podobě s červenobíle šachovanou orlicí se žlutou korunou, žlutou zbrojí a žlutým jazykem.

Moravský den v Olomouci 28. května 2015. Vypadá to,
že k žerdi je navíc připevněna malá vlaječka, na níž
je orlice v jednom z výše popsaných barevných schémat.

Na Moravském dnu v Olomouci 28. května 2015 bylo možno spatřit vlajkonoše nesoucího žlutočervenou bikolóru s modrým štítkem uprostřed s vpravo hledící bíločerveně šachovanou orlicí se žlutou korunou, žlutou zbrojí a žlutým jazykem. Obrázek zachycuje i další symboly.

Zajímalo nás, jak tuto rozmanitou symboliku může vidět znalec. Pozvánka do slavnostního průvodu městem začínajícího ve čtvrt na jedenáct "se žluto-červenými moravskými vlaj­kami, v čele s modrou markraběcí standartou, tj. spolkovou vlajkou Moravské ná­rodní obce." je vcelku zajímavá. Něco je v ní zdůrazněno, neco je potlačeno, a něco je jinak, jak ukazuje doprovodný obrázek bílo/stříbrno-červeně šachované orlice na žlutém/zlatém pozadí napodobující polepšení znaku Marií Terezií, ale (záměrně?) špatně (jako variace na slovanskou trikolóru)?! Neboť srdeční štítek má být (rakouský) červený se stříbrným břevnem a monogramem manželů (Františka a Marie Terezie).


Text pozvánky říká, že ano, modrá vlajka je též "jednou" ze spolkových vlajek MNO. Je pravda, že ji užívají, byť nesmyslně nazývají standartou (tou je vyztužený jízdní prapor). Je to prostě modrá heraldická vlajka s (de iure platnou) moravskou orlicí! Kde se to hodí, preferují jen bikolóru, a dá se věřit tomu, že jsou schopni vytáhnout i "modrou", ale se žluto-červenou orlicí "markrabě vzor 1915-18".

Mikulčice, slovanské hradiště, 5. července 2017

Obměnou předchozí vlajky je umístění modrého štítku opět s červenobíle šachovanou orlicí se žlutou korunou, žlutou zbrojí, tentokrát ovšem patrně se žlutým jazykem na žlutočervenomodrou trikolóru, přes žlutočervené pruhy na pravé straně listu vlajky.


Den za Moravu, rok 2011

Na internetu je totiž možné narazit na grafiku znázorňující žlutočervenomodrou trikolóru, na niž je na pravé straně listu vlajky přes žlutočervené pruhy položen štítek s moravskou orlicí (bíločerveně šachovanou orlicí se žlutou korunou, žlutou zbrojí a červeným jazykem). Tato vlajka má i jí velice podobnou verzi, která má horní pruh bílý. Štítek na pravé straně listu vlajky s moravskou orlicí je položen přes bíločervené pruhy. Jedná se zřejmě o grafický návrh.

Potom existuje i obrázek bíločervenomodré trikolóry, na niž je na pravé straně listu vlajky stejně tak položen štítek s moravskou orlicí. Ve druhém popisovaném případě se opět zřejmě jedná, soudě dle názvu souboru (v němž se objevuje označení "varianta 2") jen o grafický návrh, za který se oba obrázky dají považovat, dokud by se neobjevily fotografie dokazující uskutečnění těchto nápadů.

"Varianta 2"

Vedle popsaných četných nově utvořených vlajek se dnes samozřejmě používá nejstarší historická moravská vlajka - bíločerveně šachovaná orlice se žlutou korunou, zbrojí a jazykem v modrém listu vlajky.

Den Za Moravu 14. září v Brně. Bíločervenomodrá trikolóra
Den Za Moravu 14. září v Brně. Žlutočervenomodrá
a bíločervenomodrá trikolóra


Na setkáních občanů je v současnosti možné, jak ukazují obrázky, uvidět i historickou vlajku Moravy v podobě bíločervenomodré trikolóry, žlutočervenomodré trikolóry s orlicí uprostřed (?) či žlutočervené bikolóry, jež nám mají svými barvami připomínat dobu 2. poloviny 19. století a začátku 20. století (aniž by se přitom zkoumala skutečná rozšířenost vlajek s tímto pořadím pruhů v té které době).