Přerovská radnice 5. července 2016

Podle tiskové zprávy zveřejněné na stránkách města Přerova měla být na přerovské radnici 5. července vyvěšena moravská vlajka. Moravská národní obec přerovské požádala, aby se i Přerov připojil k městům a obcím vyvěšujícím moravskou vlajku. Prohlášení potvrzuje, že se tak stane.

Moravská vlajka v Přerově v rukou náměstka
přerovského primátora Petra Měřínského (2016)

Rozhodnuto bylo na 44. schůzi Rady města Přerova konané 19. května 2016. Usnesení 1570/44/10/2016 (odpověď na žádost o vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2016 při příležitosti státního svátku - Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu) zní takto: Rada města Přerova po projednání schvaluje vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2016 při příležitosti státního svátku - Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

S pomocí občasného vánku se 5. července 2016 potvrdilo, že vlajka vlaje dobře. Kostky moravské orlice byly dobře rozeznatelné za všech povětrnostních podmínek. Při jakémkoli natočení vlajky bylo jasné, že se díváme na moravskou orlici.

Vlajka České republiky a moravská vlajka
Vlajka České republiky a moravská vlajka
Moravská orlice je vidět celá
Moravská orlice je vidět celá
Jsou vidět kostky moravské orlice
Jsou vidět kostky moravské orlice
Jsou vidět kostky moravské orlice