Časopis Junák, orgán spolku Junák – český skaut, v letech 1915-1918

V roce 1915 se začal vydávat časopis pro Junáky, na jehož titulní stránce jsou znaky Čech, Moravy a Slezska (1915-1918); Junák, s podtitulem orgán spolku Junák – český skaut. O vydávání časopisu začal Antonín Benjamin Svojsík usilovat v roce 1912 (Národní listy z 15. června 1913, kde vychází oznámení o časopise Český skaut), "Ale zdá se, že konečný podnět vyšel nakonec od samotných skautů" (spolek Junák – český skaut). Po vzniku Československa, když byl časopis po kratší přestávce, kdy několik měsíců nevycházel, obnoven, je titulní strana pojata bez znaků českých zemí. Viz jednotlivé ročníky ke stažení na odkazovaných stránkách.

Junák, orgán spolku Junák – český skaut,
roč. 1, 15. ledna 1915

Před rokem 1918 mělo smysl dávat tam jednotlivé znaky zemí, vždyť ani ve státním znaku monarchie už nefigurovaly společně, jako tomu bylo dříve, ale byly "rozhozené" dle titulatury, od království níže.

Příklady tří znaků českých zemí vedle sebe z doby před 1918 jsou např. plesový lístek se znaky Moravy, Čech a Slezska z roku 1913, titulní strany některých časopisů, nebo hasičský diplom z roku 1889. Každý znak v těchto znakových galeriích představuje pouze dotyčnou zemi.