František Machát, Místopisná mapa Moravy a Slezska, 1929, a Země Moravskoslezská, před 1935

František Machát je autorem Místopisné mapy Moravy a Slezska vydané v roce 1929. Informace o Františku Machátovi jsou v podobě biografického hesla součásti článku Evy Novotné Volná díla českých kartografů zemřelých v období 1933–1943 otištěného v třetím čísle časopisu Geografický a kartografický obzor, 2014 (Novotná, E., Volná díla českých kartografů zemřelých v období 1933–1943. Geodetický a kartografický obzor. 2014, roč. 60/102, čís. 3, s. 51-59.

Největší rozlišení souboru ke stažení je zde

Součástí zeměpisného atlasu je mapa vytvořená před rokem 1935, Země Moravskoslezská.

Největší rozlišení souboru ke stažení je zde

Při vytváření puzzle je dobré od začátku kromě toho, že se použije soubor v největším rozlišení, počítat s tím, že pro hru samotnou platí, čím větší obrazovka, tím lépe. Cvičení se v zeměpise by mělo přinášet nějaké smysluplné výsledky. Pak je to škola hrou. Skládačka na obrázku byla totiž na malé obrazovce sestavena z 99 dílků klasického tvaru intuitivně, aniž by byly vidět názvy měst, městeček a vesnic, což zrovna moc nepomohlo rychlosti skládání. Klasicky se může začít od dílků, které svým tvarem viditelně představují okraje obrazové plochy. Využívají se jasné linie hranic a zkouší se v tomto případě tak dlouho, dokud se úspěšně neumístí poslední dílek. Lepší tudíž bude udělat si z mapy výřez, zahrnující menší oblast, nebo ještě menší oblast, např. Svitavsko, a cvičit se v topografii příležitostně na jednotlivých částech moravského či slezského území.

Morava a Slezsko, 99 dílků, klasický tvar

Dá se předpokládat, že vzhledem k účelu hry jsou i na dost velké obrazovce stolního počítače využitelné spíše takovéto výřezy. Měli bychom se snažit o zábavnost současně s určitou náročností. Nemělo by nám jít jen o rychlejší nebo pomalejší bezduché složení obrázku, když bychom nebyli schopni využít náhled na něj ve složeném stavu, zřetelně vidět texty na dílcích, a po celou dobu hry díky tomu cvičit svoji paměť díky vztahu dílku a jeho místa v celku. K tomu ovšem potřebujeme dobře vidět texty na kouscích skládačky. Dobře si zvolený výsek předtím, než začnete uvedené zkoušet, prohlédněte. Při samotném skládání, při kterém je třeba vedle dobrého oka, bystrosti, postřehu, paměti i trpělivost, se také mnohé naučíte. Přitom si uvědomíte, že některá místa na mapě byla mezitím již přejmenována. Budete-li mít pocit, že byste chtěli víc, hlouběji a důkladněji, je to o opakování. Spusťte si hlavolam znovu.

Politická mapa Moravy, rok 1929 - Svitavsko,
Mohelnicko, Zábřežsko, Konicko, Šumpersko, 99 dílků

Menší oblasti jsou vhodné pro skládání na obrazovce počítače. Stačí si udělat výřez a můžete začít trénovat místopis.