Vyvěšení moravské vlajky 5. července 2018

Po zhlédnutí rozkopaného Dominikánského náměstí a moravské vlajky vyvěšené brněnským magistrátem byla první zastávkou při cestě po městech na jihu Moravy Břeclav.

Brno, magistrát

Vyzvětšovanou grafiku (původní náhledový obrázek je menší) vlajky, kterou vyvěšuje brněnský magistrát si prohlédněte níže. Protože po zvětšení došlo k určitému rozmazání barev, byl obrázek, aby se dosáhlo lepšího dojmu, přemalován. Je to tedy stejně jako další upravený obrázek, který je v příspěvku dále, obrázek odvozený z původního.


Cestou z nádraží v Břeclavi, ještě než přejdete most přes Dyji, minete řadu pěkných vodotrysků (a hlavu čučící přes cestu na paneláky, jejímž heslem je latinské lux et lapis).

Plastika moravské orlice v Břeclavi

Za řekou je na jejím pravém břehu památník s moravskou orlicí.

Dlaždice, znak Břeclavi
Dlaždice, znak Moravy

Všimnete si také znaku města a Moravy v dlažbě, po které kráčíte. Uprostřed města nepřehlédnete moderní stavbu kostela.

Břeclav, městský úřad

U městského úřadu stojí dva stožáry, na nichž je vyvěšena státní a městská vlajka.

Břeclavský zámek s městskými korouhvemi

Na zámku jsou pouze břeclavské městské korouhve.

Penzion Rotunda vedle zámku
Toto je moravská orlice ve stylizaci heraldika a vexilologa
Jana Tejkala známá z vlajky kraje Vysočina

Vedle stojící penzion Rotunda vyvěšuje vlajku České republiky a moravskou. Jedná se o tutéž vlajku, kterou vyvěšují na hradě Pernštejně. Maličký obrázek po změně velikosti obsahoval spoustu grafických artefaktů. Kvůli lepšímu dojmu byl proto stejně jako v případě výše znovu od oka vymalován. Jedná se tedy o obrázek odvozený z původního. Další jeho verze byla ještě navíc zbavena černých kontur, aby bylo vidět, jak by to asi vypadalo.


Nálada je výborná. Při procházce zámeckým parkem narazíte na lavičky s betonovými bočnicemi jihočeské firmy JAFA beton styl, bez opěradla a s opěradlem.

Břeclavská hlava "lux et lapis"

Je to potvrzení toho, že toto pěkné město ač zapojeno do vlajkové iniciativy vlajku 5. července nevyvěsilo, čímž se řadí k dalším stejně jednajícím. Jen dva stožáry před budovou MěÚ by neměly být problém, viz příklady měst a obcí kombinujících stožáry s fasádními držáky nebo při počtu dvou jednoduše vyvěšující vlajku České republiky a Moravy.

Hodonínská radnice, náměstí s pěkným vodotryskem
Balkón hodonínské radnice
Hodonínská radnice z druhé strany
 
Po příjezdu do Hodonína a obhlídce náměstí s radnicí je třeba konstatovat, že na městském úřadě byla vyvěšena jen vlajka ČR, města a EU, na dalších dvou budovách městského úřadu vlála vlajka České republiky, stejně tak na zimním stadionu.

Hodonín, jiná budova městského úřadu
Zimní stadion v Hodoníně
Zboží z Čech a Moravy

Při procházce Hodonínem ovšem mile zaujala prodejna se zbožím z Čech a z Moravy.

Strážnice, městský úřad

Ve Strážnici měli na radnici žlutočervenou vlajku se žlutočerveně šachovanou orlicí se žlutou korunou a zbrojí, takže nebyl důvod, proč se civěním na budovu městského úřadu a mudrováním nad tím, co ta vlajka tam podle nynějšího místního vedení znamená, zdržet a bez dlouhého otálení se šlo dál.

Čeho si lze všude všimnout je spousta nevyužitých fasádních držáků muzeí, škol, galerií ... Čekají na vlajkoslávu, jen je využít - příležitost pro stát, pokud by měl jednou zájem uzákonit moravskou vlajku.

Veselí nad Moravou, městský úřad

Milé překvapení se konalo ve Veselí nad Moravou. Když se chce, všechno jde. Ukázkové město.

Stožáry před veselskou radnicí

Obarvením jazyka moravské orlice z jinak stejného obrázku se žlutým jazykem v grafickém editoru na červeno vznikl obrázek, který má přiblížit, jak tato vlajka zřejmě (zhruba) používaná ve Veselí nad Moravou vypadá. Původní náhledový obrázek, kde je jazyk červený, si můžete prohlédnout, včetně ukázky vyvěšené vlajky, ve starším příspěvku k vyvěšování moravské vlajky 5. července, kde jsou pohromadě i další ukázky zde zmiňovaných vlajek vyvěšených v tento den.

Původní obrázek

Před budovou městského úřadu na ulici Školní mají dva stožáry. Na jednom byla vlajka České republiky a na druhém moravská vlajka. Za téměř bezvětří si s nimi vítr moc nehrál, ale i tak si bylo lze povšimnout "drobnosti" - orlice má červený jazyk. Je to zřejmě dáno tím, že město nemá k dispozici vlajku s karabinkami a moravskou orlicí - se žlutým jazykem.

Pro zajímavost. Tuto vlajku (v provedení s tunýlkem pro navlečení na žerď vloženou do fasádního držáku), na níž je orlice s červeným jazykem v modrém listu vlajky můžeme vidět i na záběrech pořízených fotografem České tiskové kanceláře v roce 2016 v Moravském Krumlově (Fotobanka ČTK), v rukou starosty Moravského Krumlova, Tomáše Třetiny a po vyvěšení na moravskokrumlovské radnici.

Veselí nad Moravou, městský úřad
Veselí nad Moravou, městský úřad, fasádní držáky
Jiná ve Veselí nad Moravou vyvěšená moravská vlajka

Druhá budova městského úřadu na Masarykově třídě s fasádními držáky byla opět vyzdobena státní a moravskou vlajkou. Ve Veselí nad Moravou to s vyvěšováním moravské vlajky myslí vážně.

Zarazice, na zdi domu barevně namalovaný znak Moravy
Veselí nad Moravou, barevný plastický znak
Moravy na zdi domu

O oblibě moravské orlice v oblasti svědčí i nádherné fotografie domů v Zarazicích (část Veselí nad Moravou) a ve Veselí nad Moravou, které byly laskavě poskytnuty. V Zarazicích obklopují znak Moravy rostlinné motivy. Ve Veselí nad Moravou mají dům, který zdobí nádherná barevná plastika znaku Moravy. Obrázky byly pořízeny v roce 2018.

Staré Město, městský úřad

Všechno se za jeden den zřejmě stihnout nedalo, a tak např. města Uherský Ostroh a Kunovice navštívena tentokrát nebyla. Zatímco Uherské Hradiště se zatím k akci činně nepřipojilo, Staré Město, které má fasádních držáků spoustu, je ponechalo až na vlajku České republiky prázdné.

Velehrad, obecní úřad

Zlatým hřebem výletu se stal Velehrad. Nádhera, prostě nádhera - moravská vlajka.


Fotografie v galerii článku Slováckého deníku Tisícovky poutníků dorazily na Velehrad k velehradské pouti ukazují, že moravská vlajka a moravská orlice byla výrazně přítomna.

Velehradská pouť 5. července 2018

Na přerovské radnici (moderní město s mamutí historií, jak návštěvníkům říkají jeho stránky) vlála 5. července moravská orlice (bíločerveně šachovaná orlice se zlatou korunou a zbrojí a zlatým jazykem v modrém listu vlajky).

Závěrem ještě připomenutí, že moravská vlajka by mohla vycházet např. i z práce Františka Štorma (jeho grafiky velkého státního znaku). Pokud by si ji někdo nechal zhotovit, vypadala by takto:


Někde mají moravskou vlajku vyvěšenu i v jiné dny, někde i celoročně. To může být případ např. obce Železné.

Obecní úřad v Železném

Podstatou celého "problému" v tom kterém místě může být to, že často (nebo vždy) záleží na někom místním, "kdo to má (vezme si) na starost" (ať už je iniciátor nebo pověřen, ať to zařídí) = jaký má svůj postoj k věci, jak je poučen, co tím sleduje, je mu to jedno apod. = výsledek!

Je-li např. pan XY z principu "žlutý" (ať už z blbosti, nebo je "skrytý separatista" apod.), nikdo a nic ho nepřesvědčí (ani dar modré, která se k němu (ne)dostane či ji "ze svého principu" nepoužije). A radnice to prostě nechává na tom pověřeném člověku a hlouběji věc samozřejmě neřeší (takové podružnosti starostu logicky nezajímají).