Velehrad vyvěšuje moravskou vlajku

Letos státní svátky (jde o svátek sv. Cyrila a Metoděje) vyšly v červenci na čtvrtek a pátek (kdy řada novin nevyjde) a články informující jako každý rok o tom, kolik (neověřeno) obcí se zapojuje do vlajkové iniciativy (MNO), ať už vlajku, kterou se hlásí k Moravě, vyvěsí, anebo alespoň svojí přítomností v tabulce vyvěšení moravské vlajky podporují, jsou vydávány již nyní před 5. červencem.

V povinném článečku Deníku.cz s nesprávným zavádějícím názvem Moravskou vlajku vyvěsí v 1420 vesnicích a městech. Třetina z nich je v Čechách vedle obligátního vyjádření organizátorů (správců přehledové tabulky akce Za vyvěšování moravské vlajky
Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/moravskou-vlajku-vyvesi-v-1420-vesnicich-a-mestech-tretina-z-nich-je-v-cechach-20180703.html
), že "organizátoři jsou rádi za vyvěšení jakékoliv z obou variant standardy" (zde zastoupeni Lenkou Holáňovou), a ilustračního obrázku ukazujícího jen jednu z nich a to tu, kterou Moravská národní obec považuje za tu pravou (jimi doporučovanou) nefalšovanou (přesto pořád standardu MNO).

Název článku se dá s trochou snahy o pochopení tohoto bulvárního způsobu vyjadřování, který se projevuje i těmi "bezmála 1500 obcí a měst České republiky", jak se píše v perexu, v lepším případě brát snad tak, že jeho autor tím jen chtěl vyjádřit příslušnost mnoha moravských obcí ke krajům, které jsou zeměpisnou polohou svých krajských měst novináři z Prahy chápány jako již bezproblémově "české".

Velehrad, obecní úřad 5. července 2018.
Zdroj obrázku: Wikipedie

To, co v takovém článku potěší, jsou doplňující informace z terénu, jakou je v tomto případě vyjádření velehradského starosty Aleše Mergentala: „Iniciativy se účastníme už několikerým rokem proto, že Velehrad je pokračovatelem sídla Velké Moravy. Je tedy logické, že moravskou vlajku symbolicky vyvěsíme. Používáme modrou variantu, jelikož podle odborníků je tato varianta ta správná“.

Není to však žádný spor o "správnou", ale každá vlajka trochu něco jiného říká.

Abychom to měli od odborníka, co jednotlivé vlajky vyjadřují, dotázali jsme se v na Wikipedii odkazovaném článku "Moravské vlajky na radnicích? Přidají se také Čechy a cizina", který vyšel ve Vyškovském deníku 5. července 2018, zmiňovaného heraldika Zdeňka Kubíka, o jehož znalosti věci svědčí i to, že se poměrně často objevuje v televizi i rozhlase, a novináři se jej pravidelně ptají na věci spojené s vyvěšováním vlajek a znaky. To dokazují články z posledních let v novinách, např. "Osobní „erb“ může mít každý, nesmí z něj ale udělat parodii" (2016), Heraldik: Révu měly Ostrovačice už dávno, Heraldik: Český lev pochází z Moravy (2018), i v časopise Veřejná správa (2016): Má vaše město či obec historický znak? Nechte zhotovit i vlajku, vyzývá heraldik.

Zdeněk Kubík nejprve překvapen, že v novinách nebyl jeho odborný názor citován doslovně, celkem rychle a ochotně sdělil, že jeho vyjádření pro noviny bylo samozřejmě daleko rozsáhlejší a pečlivě formulované, a řekl v něm vše podstatné. Je mimo jeho možnosti ovlivnit to, co se nakonec použilo. Tady je původní myšlenka: „Heraldicky je zlato/žluto-červeně šachovaná orlice na dvoubarevné vlajce "de iure" neplatná, moravskou orlici se stříbrno/bílo-červeným šachováním žádný zákon nezměnil. Heraldická "modrá" vlajka s (platnou) moravskou orlicí je prostě (od počátku) daná, právě neměnnou podobou znaku Moravy (viz velký státní znak ČR a vlajky krajů) a jednotou našich historických zemí i státních barev, zatímco žluto-červená bikolóra s přidávaným "pozměněným" znakem šachované orlice záměrně akcentuje jistou odlišnost a patrný rozdíl od našich (společných česko-moravských) bílo-červených barev, právě s ohledem na přání jiného postavení Moravy vůči Čechám apod."

V diskuzi na stránce Moravského zemského hnutí (Facebook) se objevila informace o návštěvě několika členů pouti na Velehradě (někteří autem, jiní po svých) a rozdávání vlaječek MZH poutníkům. Poprvé v historii byli s jejich vlajkami pořadateli vykázáni do vyznačeného sektoru.

Jiří Kolářský k tomu sdělil: "Nechtějí, aby záběry České televize z akce, oficiálně prezentované jako "oslava české státnosti", byly nad míru podle TV a jejích (auto)cenzorů přípustnou, narušovány jakýmikoliv symboly Moravy. Takže proti předešlým rokům vyčlenili sektor, do kterého mohou být nestátní symboly vneseny (s výjimkou žlutobílých vlajek Římsko-katolické církve, ty "povoleny" jsou). Sektor musel být v dostatečně uctivé vzdálenosti od arcibiskupů za obětním stolem; asi o 30 m dále, než předešlé roky, což je z hlediska celkového dojmu z oficiální TV reportáže poměrně zásadní. Střihači České TV pak zřejmě nemají tolik práce."

Jiný účastník Jan Vaňáček, který na Velehrad přišel s moravskou vlajkou ("modrá" s moravskou orlicí) napsal: "Asi to bylo jen o domluvě s pořadatelem, já neměl žádný problém s vykazováním -"

Jiří Kolářský Janu Vaňáčkovi odpověděl: "Asi proto, že jste rovnou šel tam, kam "jim" vyhovovalo; Někteří jsme chtěli být tam, kde to vyhovovalo ne "jim", ale nám, například o cca 20-30 metrů blíž k TV kameře nebo na druhou stranu hlavní uličky blíže ke stěně baziliky. Domluva nepřicházela v úvahu, "buď půjdete s vlajkami tam, kam Vás vykážeme, nebo odejděte" - to jsou autentická slova zástupce hlavního pořadatele - Římsko-katolické farnosti Velehrad."


Žádné neexistující symboly zde nemají co dělat - ty patří na politické mítinky.

Mimochodem žluto-bílá bikolóra je barvami Svatého stolce a vlajky Vatikánu ne církve, ta má své liturgické barvy. I s barvami Svatého stolce se někdy nakládá nesprávně, když dojde k obracení pořadí žluté a bílé - nesprávně pod vlivem a nepochopením vlajky ČR. Moravská orlice (heraldický terminus technicus) vždy byla, je a bude jen jedna.

Církev nemá zájem, aby si na její úkor někdo dělal "demagogickou politickou kampaň" či jitřila atmosféru. Je to konzervativní instituce a ví, že "modrou" zde máme od poloviny 13. stol. a netřeba ji nikým navrhovat, určovat, kodifikovat, schvalovat atd.