Vlajkový pozdrav z radnice Brno-Starý Lískovec

Na obrázcích ze Starého Lískovce vidíme nádhernou vlajkoslávu, kde nic nechybí. A na budově je samozřejmě státní znak.

Vlajky z pohledu diváka: Brno + Jihomoravský kraj
+ Česká republika + Starý Lískovec + MoravaJe tu jen drobný protokolární nedostatek - prohodit by se měly vlajky Brna a Starého Lískovce, neboť vlajka města je nadřazená vlajce městské části, takže správné vyvěšení vypadá viděno z pohledu diváka takto (čísla v závorkách znamenají při tomto způsobu řazení pořadí vlajek z pohledu čestnosti):

(4.) Starý Lískovec + (2.) Jihomoravský kraj + (1.) Česká republika + (3.) Brno + (5.) Morava (poslední, neboť jde o historický symbol "bývalého" subjektu)

Po upozornění opraveno. Nyní je vlajkosláva (respektive
"praporosláva") dokonalá (protokolárně bezchybná)

K absolutní dokonalosti na starolískovecké radnici chybí už jen vlajka Evropské unie. Pak by ale pořadí vlajek bylo již lineární - za sebou (ne střídavě od středu), jak předepisuje zákon o užívání státních symbolů u počtu vlajek více jak pěti:

1. Česká republika + 2. Evropská unie + 3. Jihomoravský kraj + 4. Brno + 5. Starý Lískovec + 6. Morava