Meč označující úřad moravského zemského hejtmana

Ve sbírkách holešovského muzea se nachází meč Jana hraběte z Rottalu datovaný do roku 1650 (pochází z poloviny 17. století, pravděpodobně je z roku 1650), ve své době představující symbol moci moravského zemského hejtmana (zástupce panovníka v markrabství). Jan z Rottalu byl nejvyšším úředníkem Markrabství moravského v letech 1648–1655, byl majitelem holešovského panství.

Meč a pochva meče Jana hraběte z Rottalu, polovina 17. století

Meč byl držen za přítomnosti hejtmana při slavnostních a obřadních příležitostech a také při zasedání zemského soudu.

Kování meče je s výjimkou ocelové čepele vyrobeno ze stříbra. Podle Ondřeje Machálka se dá obrazně říci, že je na Moravě obdobou korunovačních klenotů.

Meč a pochva meče Jana hraběte z Rottalu

Jeho obdobou je pouze o něco mladší meč, který je ve sbírkách Kolowratů v Rychnově nad Kněžnou. Je to hejtmanský meč Františka Karla hraběte Liebteinského z Kolowrat. Celkem jsou tedy známy takové meče dva.

Pochva meče je dřevěná, potažená tmavě červenou sametovou textilií, na obou koncích je opatřena stříbrným kováním. Na něm jsou vyobrazeny erby císaře Svaté říše římské, který jmenoval Jana z Rottalu moravským zemským hejtmanem (říšský dvojhlavý orel), korunovaná šachovaná orlice jako symbol Moravy a heroldský kříž Rottalů (prostý, tzv. heroldský kříž). Na druhé straně kování je uvedena Rottalova titulatura, jeho panství a další úřední tituly. Jílec meče zdobí plasticky vyobrazené symboly hejtmanské moci (spravedlnost jako symbol moci soudní a zbraně jako symbol moci vojenské). Čepel meče je ocelová se zlatou rytou výzdobou.


Na meč, na který se poté, co byl dlouhá léta od poloviny 20. století, kdy se stal součástí sbírek muzea v Holešově, vystaven v různých expozicích na zámku a na takzvané staré radnici, po jejich skončení (zrušení) a uložení vzácného meče (ovšem bez řádného označení) v depozitáři pozapomělo, upozornil historik Tomáše Knoz. Následně byl skutečně nalezen (znovuobjeven).

Jedná se o skvostnou, stříbrnickou, raně barokní práci.

Nález ceremoniálního meče pocházejícího ze 17. století představil 1. března 2018 na tiskové konferenci v Holešově historik Karel Bartošek. O tom postupně podávají více či méně podrobnou, doplněnou a původní zprávu různé sdělovací prostředky.

Moravský šlechtic Jan z Rottalu žijící v 17. století po řadu let zastával nejvyšší zemské úřady na Moravě. Za třicetileté války se stal významnou osobností habsburské monarchie. Byl povýšen na hraběte a pro svou rodinu získal na Moravě rozsáhlé majetky. Ve 40. letech 17. století potlačil valašské rebelie. Známý je také kvůli útisku poddaných.


Hana Helsnerová řekla (citace z  posudků): „Meč byl v rodině Rottalů a po jejich vymření po meči i jejich dědici v ženské linii velmi vážen a uctíván. Nikdy nedošlo k jeho prodeji, ba ani k nabídce prodeje. Po znárodnění holešovského zámku povědomí o mimořádném významu meče zaniklo. Byl vystaven jako řadový sbírkový předmět v expozicích holešovského muzea. Nyní se odborníci shodli na jeho prakticky nevyčíslitelné hodnotě“.