Ferdinand I. Dobrotivý na Moravě na podzim 1848. Šlechetnému národu moravskému. Jménem Moravského provinciálního zemského sněmu

Přepis tisku vydaného Rohrerovou tiskárnou v Brně jménem Moravského provinciálního zemského sněmu na podzim roku 1848 v době, kdy se na Moravu po vídeňských událostech ze začátku října toho roku uchýlil rakouský panovník Ferdinand I. Dobrotivý. Text je vydán, jak následuje, nalevo listu nejprve německy a napravo potom česky (moravsky).

An das biedere Mährervolk.

Die beklagenswerthen Ereignisse, deren Schauplatz am 6. und 7. October die Residenzstadt Wien war, und welche die Existenz unseres gemeinsamen groβen Vaterlandes bedroht haben, etheischen ein festes Zusammenhalten unter dem Banner der Gesetzlichkeit, Einigkeit und Bruederlichkeit.

An diesem Banner hat der maehrische Landtag von dem Beginne seiner Wirksamkeit an festgehalten, und es ist die heiligste pflicht fuer jeden, der die Freiheit und sein Vaterland liebt, daran festzuhalten.

Maehrer! bei der ersten Kunde von den Wiener Ereignissen des 6. und 7. Oktober waren die Blicke der Vertreter des Landes auf den Reichstag, auf das Ministerium, auf unseren constitutionellen Kaiser unverwandt gerichtet.

Inzwischen haben sich Se. Majestaet unser constitutioneller Kaiser in unser treues Vaterland Maehren begeben. Eine Deputation aus der Mitte des Landtags wurde gestern in Seelowitz von Se. Majestaet huldvollst entgegen genommen. Die an dieselbe gerichteten Worte:

"Ich bin im Vertrauen auf die altbewaehrte Treue Maehrens zu Ihnen gekommen, um die, fuer die Gesammtmonarchie erforderlichen constitutionellen Maβregeln in Ruhe treffen zu koennen"

erfuellten die Deputation mit der festesten Zuversicht.

Maehrer! Darum rufen wir Euch zu, laβt Euer Vertrauen, laβt Eure Hoffnung nicht sinken. Die constitutionelle Entwicklung unsers groβen Gesammtvaterlandes wird auf den vorhandenen Grundlagen ihren ungestoerten Verlauf nehmen, der Landtag der bisher in Uebereinstimmung der von dem Reichstage angenommenen Grundsaetze, mit Beharrlichkeit und Ausdauer die autonome Freiheit des Landes, die Gleichberechtigung der Nationalitaeten, die Aufhebung der Unterthansverhaeltnisse, die Entlastung von Grund und Boden, die Regelung des Jagdrechtes ausgesprochen, der die Gemeindeordnung, das Unterrichts- und Gewerbwesen berathet, ist fest entschlossen, in dieser Richtung fortzuschreiten, er ist fest entschlossen, die Integritaet unseres groβen Gesammt-Vaterlandes Oesterreich, die gesetzliche Ordnung und den constitutionellen Thron aufrecht zu erhalten, und jeder anarchischen wie reaktionaeren Bestrebung entschieden entgegen zu treten.

Der Landtag erwartet von Eurer Einigkeit, von Eurer Maeβigung, von Eurer Vaterlandsliebe, daβ Ihr bei der Durchfuehrung dieser Grundsaetze seine festeste Stuetze sein werdet.

Landsleute! Brueder! Blickt mit Vertrauen auf Euren Landtag. In dieser so verhaengniβschweren Epoche fordert der Landtag alle Wahlbezirke, Stadt und Land, dringendst auf, die von ihnen selbst gewaehlten Landesvertreter unverzueglich zur Wahrung der Rechte des Landes in den Landtag abzuordnen.

Blickt mit Vertrauen auf unseren constitutionellen Kaiser! In diesem Vertrauen, in dem Bewuβtsein Eurer Maeβigung, Ordnung, Eintracht und Vaterlandsliebe freut Euch dessen, was Euch bisher zu Theil geworden. Niemand wird und kann Euch davon Etwas entreiβen. Glaubt denjenigen nicht, es sind dieβ Eure Feinde, die Feinde Eurer Freiheit, Eurer Ruhe, erwartet mit jener Besonnenheit, welche Euch stets ausgezeichnet hat, die weiteren Resultate der aufrichtigsten Bemuehungen Eurer Vertreter und Ihr werdet die Ueberzeugung gewinnen, daβ das Wohl des Volkes, von dem sie beseelt sind, nur auf gesetzlichem Wege errungen werden kann. Wer nicht auf dieser Bahn wandelt, der vernichtet unsere junge Freiheit im Keime, der will einen gesetzlosen Zustand, der will Anarchie mit ihren graeβlichen Folgen, der will Buergerkrieg mit seinem blutigen Graeuel, der ist ein Feind des Voelkerwohls, der ist ein Verraether am Vaterlande. - Doch einen solchen gibt es in Maehren nicht. -

Mit gleicher Begeisterung, mit welcher wir die junge Freiheit begrueβt, rufen wir auch jetzt aus voller Brust:

Hoch das Volk! - Hoch die Freiheit! - Hoch unser constitutioneller Kaiser!

Bruenn am 13. Oktober 1848.

Im Namen des maehrischen Provinzial-Landtags

Das Direktorium.

Wogkowsky mp.

Gedruckt bei Rud. Rohrer's sel. Witwe in Bruenn.


Šlechetnému národu moravskému.

Smutné události v sídelním městě Vídni 6. a 7. října, které naší společné velké vlasti hrozily, žádají, abychom pevně spojili se pod práporem zákonnosti, jednoty a bratrství.

Při tomto práporu stál Moravský zemský sněm od prvopočátku své činnosti pevně, a jest to nejsvětější povinností každého, kdo svobodu a svou vlast miluje, aby při něm pevně setrval.

Moravané! při první správě o událostech vídeňských dne 6 a 7ho října shleděli zastupitelé země neodvratně k sněmu říšskému, k ministerstvu, k našemu konstitučnímu císaři.

Mezi tím se odebrala Jeho Majestátnost, náš konstituční císař do naší věrné vlasti moravské. Deputace ve středu v sněmu zvolená, byla včera v Židlochovicích od Jeho Majestátnosti příznivě přijata. Ta Jeho k deputaci pronesená slova:

"Já jsem v důvěře na dávno dokázanou věrnost Moravy k Vám přišel, abych těch, pro veškerou monarchii potřebných konstitučních prostředků v pokoji ustanoviti mohl,"

naplnila deputaci nejpevnější důvěrou.

Moravané! protež k Vám voláme, neklesejte ve Vaší důvěře a naději.

Konstituční vyvinutí veškeré naší vlasti dle přítomných zásad se nepřetrženě povede dále; sněm zemský, který až posud v souhlasu zásad od říšského sněmu přijatých s vytrvalostí a stálostí svobodu země, rovnost národu, vyzdvihnutí poměrů poddanosti, osvobození gruntu a půdy od břemen, uspořádání práva hončího vyslovil, který obecní řízení, uspořádání škol a průmyslů (řemesel) již v poradu vzal, jest pevně odhodlán mocnářství Rakouské v celosti zachovati, zákonní pořádek a konstituční trůn upevniti a na odpor se postaviti buřičům a spátečníkům.

Zemský sněm očekává od Vaší svornosti, od Vaší mírnosti, od Vaší lásky k vlasti, že při provedení těchto pravidel jeho nejpevnější podporou budete.

V tomto událostí plném čase vzbuzuje zemský sněm všecky volební okresy měst i venkova nutně, by své samo sebou zvolené zástupce zemské neodkladně k zachování práv země k sněmu odeslali.

Vlastenci! Bratři! Patřte s důvěrou k Vašemu zemskému sněmu, patřte s důvěrou k našemu konstitučnímu císaři! Této důvěry jsouce, znajíce svou mírnost, pořádnost, svornost a lásku k vlasti, radujte se tomu, čeho se Vám, až posud dostalo. Žádný Vás v tom nekrátí a nemůže! Nevěřte těm, kteří k vám pravějí, že z toho, co jsme posud vydobyli, něco pozbýti můžete. Nevěřte jim, jsouť Vaši nepřátelé a nepřátelé svobody a pokoje; očekávejte s onou usedlou myslí, kterou jste se až posud vyznamenávali, další výsledky upřímného snažení Vašich zastupitelů při sněmu zemském a Vy přesvědčite se, že blaho národu, nimž projati jsou, jen cestou zákonní dosaženo býti může. - Kdo touto cestou nekráčí, ten ruší sotva zrodilou svobodu, ten žádá stav bezzákonní, ten žádá bezvládství a kruté jeho následky, ten chce válku mezi občany s neřestmi krvavými, ten jest nepřítel blaha národů, ten jest zrádce vlasti.

Ale není ho na Moravě! Stejným nadšením, s kterým jsme znovuzrozenou svobodu uvítali, voláme i nyní z hlubokosti duše naší:

Sláva národu! Sláva svobodě! Sláva našemu konstitučnímu císaři!

V Brně 13. října 1848.

Ve jménu Moravského provinciálního sněmu zemského,

ředitelství
Vojkovský mp.

Tiskem vdovy Rudolfa Rohrera v Brně.

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 4 Sněmovní tisky, kart. 100, sign. XV