Český lev - moravský lev - moravská orlice: značení přírodních rezervací, přírodních památek a památných stromů

V poslední dekádě června 2017 vyšel v novinách článek Místo českého lva moravská orlice. Moravan ničí na cedulích malý státní znak. Totéž bylo popsáno i v článku Místo českého lva moravská orlice. Na Moravě někdo přelepuje značky, škody jdou do tisíců. Informovala i ČT24: Moravská orlice místo lva. Neznámí vandalové přelepují státní znaky v Moravském krasu.

Novinka se stala inspirací k doplnění příspěvku z podzimu 2016 Reakce stráže přírody Správy CHKO Moravský kras na přelepování malých státních znaků moravskými orlicemi a nápad, země, kraje, hranice (který, jak se chvíli postupně nafukoval, obsáhl i další téma ke značkování a ohraničování, vymezování atp. :).

Antonín Tůma ukazuje přelepený státní znak, zdroj ČT24

V článku Českého lva na cedulích v krasu někdo nahrazuje moravskou orlicí se píše, že poprvé k něčemu takovému došlo v roce 2011. Dělo se tak přelepováním českých lvů na označení zvláště chráněných území samolepkami s moravskou orlicí. Samolepky byly potom strážci strženy a malý státní znak na ceduli očištěn. Až v roce 2017 tato činnost přešla do zjevného vandalismu (vyříznutí státního symbolu z některých kovových cedulí) a do krádeží. A 4. července se na iDNES.cz (proto ta bohatší diskuze pod článkem; z galerie obrázků k němu jsou převzaty další ukázky) tématu chytil autor článku V krasu řádí vandal, českého lva na cedulích nahrazuje moravskou orlicí.

Morava. Moravská orlice. Přírodní rezervace
Vyříznutý český lev. Přírodní rezervace
Přírodní rezervace. Červeno-zlatě šachovaná
orlice se zlatým jazykem, se zlatou korunou
a zbrojí, v modrém poli.
Přírodní rezervace. Morava. Moravská orlice

Protože byla nyní na stránce moravský národ zveřejněna korespondence k označování přírodních rezervací, přírodních památek a památných stromů na Moravě malým státním znakem, a vysvětlena cesta k možnosti použít pro to (schválením v parlamentu České republiky) i znak Moravy, která proběhla mezi Jiřím Kvapilem, signatářem Deklarace moravského národa, a Antonínem Tůmou, vedoucím strážní služby CHKO, je příhodné podnětné myšlenky z článku Moravská orlice místo lva ve stejném znění zveřejnit i zde.

Dopis Dr. Jiřího Kvapila, signatáře Deklarace moravského národa:

"Pane Tůmo,

nejsem z těch, kdo přelepují české lvy moravskou orlicí, nemám k tomu potřebné prostředky a nenašel bych asi ani dost odvahy, protože česká státní moc nám Moravanům není vůbec nakloněna a každá příležitost dát nám to najevo jí přijde vhod. Ale pokud jsem na Moravě a moravská orlice mi připomíná, že nejsem někde v české kotlině, ale na své rodné Moravě, jsem tomu rád.


Navíc si myslím, že podle zákona o užívání státního znaku tam, kde se jedná o lokalitu evropského významu, a tou Moravský kras jistě je, má být velký státní znak, nikoliv ten dvouocasý český lev, který se jinak roztahuje všude, kde je to jen trochu možné, dokonce i na Moravském náměstí v moravské zemské metropoli Brno.
"

Odpověď RNDr. A. Tůmy, vedoucí strážní služby CHKO:

"Dobrý den, na slušný dopis slušná odpověď.

Malý státní znak (český lev) používá ochrana přírody jednotně v celé České republice podle § 42 odst. 4 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny na označení přírodních rezervací, přírodních památek a památných stromů. Podrobnosti pak upravuje vyhláška č. 395/1992 Sb. To je bez diskuzí.


Všechny státní organizace musí doržovat ustanovení zákona. Pokud se podaří přesvědčit zákonodárce, aby se označení změnilo, pak s tím nemáme problém. Čili postoj pracovníků ochrany přírody není v osobní rovině ve vztahu k Moravě a Čechám, ale v rovině pracovní, tj. plnění pracovních povinností, které ukládá zákon. K tomu není možné diskutovat.


Jsem přesvědčen, že jsou jiné legální možnosti, jak Moravu propagovat a prosazovat, aniž by docházelo k ničení a poškozování cizího majetku (cedulí s malým státním znakem).


Morava má bohatou historii a tradici a jestliže se zatím nedaří Moravě navrátit její svébytné postavení (není v parlamentu zájem), je třeba se zamyslet, proč to tak je. Možná je to o malém povědomí o Moravě mezi jejími obyvateli. Takže stejně jako buditelé v národním obrození je potřeba napřed vybudovat upadlou národní hrdost k Moravě.


K tomu se hodí neziskové organizace (spolky), které se dohodnou s příslušnými státními institucemi, že např. Národní památkový ústav bude všude na svých propagačních materiálech na území Moravy  mít umístěn znak Moravy. A další nápady … pořádat přednášky o Moravě ve městech a obcích atd. …


Já osobně navrhuji na dálnici D1 na hranice Čech a Moravy umístit na obě její strany velkou infotabuli, která se pro památky dělá legálně v hnědém provedení, na jejíž jedné straně bude erb Moravy a nápis „historická země Morava“ a na druhé straně erb Čech a nápis „historická země Čechy“. Stovky tisíc nebo miliony lidí projíždějící po D1 tak velmi rychle zahlédnou a do povědomí dostanou informaci, že jsou na „nějaké“ Moravě. Pokud k tomu bude nějaká sbírka, rád přispěji třeba tisícikorunou. Postupně takovéto infotabule mohou přijít i na další místa, na silnice 1. třídy a dál třeba na hranice Moravy s ostatními sousedícími zeměmi.

Děkujeme za pochopení. Také my chápeme Váš zájem o Moravu a poukazujeme na její prosazování legálními prostředky. S pozdravem RNDr. Antonín Tůma
".

Tím vším ukazujeme, že jsme Moravané a jsme tady.

Dle zprávy deníku.cz z listopadu 2017 bylo dvacet tabulek s vyznačením přírodní rezervace a jedna s vyznačením skupiny památných stromů v původním umístění obnoveno. Po zveřejnění případu ničení značek ustalo.