Zpřístupnění fotografií s moravskou vlajkou, na níž je moravská orlice, vyvěšenou v den 5. července

Za chvíli je tu léto, přiblíží se 5. červenec, státní svátek, den svatých Cyrila a Meto­děje, a jako i loni tou dobou nás bude zajímat, jak úspěšná bude (byla) akce Za vyvěšování moravské vlajky na radnicích, kterou od roku 2010 několik měsíců předem vyhlašuje MNO. Leckde už radní odsouhlasili, že moravská vlajka vyvěšena bude, viz např. zápis z jednání Rady města Brna č. R7/119 z 6. června 2017, bod č. 9 (Vyvěšení moravské vlajky – RM7/08351): "RMB souhlasí s vyvěšením moravské vlajky při příležitosti Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje dne 5. 7. 2017.". 4. července následovala zpráva o vyvěšení moravské vlajky v Brně na stránce města: "Brno si blížící se výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje připomnělo vyvěšením moravské vlajky.". Text o svátku svatých Cyrila (původně Konstantina) a Metoděje doprovází aktuální obrázek (originál na stránce s oznámením je v hezkém rozlišení 5312 x 2988 px).

Brno si blížící se výročí příchodu slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje připomnělo vyvěšením moravské vlajky

Řada vlajkosláv bude asi nachystána již 4. července odpoledne (neboť s předvečerem zákon o užívání státních symbolů a tedy i státní vlajky počítá; možná že nikdo nepřijde v den volna 5. července na úřad, aby tam něco vyvěsil), Moravské vlajky by tak někde mohly viset déle, prostě v „celém“ onom týdnu (prodlouženém volnu).

Jinak se samozřejmě vlajky mají správně (obřadně) vztyčovat a snímat každé ráno a podvečer (viz dříve kasárna-troubení večerky, tábory apod.). Vlajky nemají správně viset přes noc. Je to nedůstojné (nejsou vidět) a ničí se i více (logicky jednou tolik) povětrnostně, ale s tím se dnes nikdo netrápí.

Naše vexilologie se neřídí říšským vzorem/modelem 19. století (jako dodnes Německo, Rakousko, Polsko, Balkán atd.), ale ČR důsledně dodržuje vexilologický model západní Evropy (Francie, Benelux, Británie apod.) – čili neklást štíty na vlajky, neboť znak i vlajka jsou autonomní symboly, vlajka není „jen“ „nosičem“ znaku. Hmotový štít nepatří na vlající textilní vlajku!

Výsledkem loňské dokumentační práce byl příspěvek Moravská vlajka 5. července 2016 vyvěšena v Brně, Přerově a Dolních Kounicích, v němž byl podchycen jen zlomek míst, kde bylo možné vidět vlajku s moravskou orlicí.

Jestli si vzpomínáte, tak historickou moravskou vlajku lze podle všeho získat například od firmy Alerion. Pokud si pozorně přečteme články uveřejňované před rokem v novinách, tak nabídka se vztahuje na všechny moravské obce. Může nás přitom napadnout, kolik bylo takto vlajek loni rozdáno? Pár set? A předloni? A kolik letos? A kolik jich ještě vlastně zbývá skladem? Přece je jasné, že s některými obcemi, zvláště těmi většími, které občas na reprezentaci věnují nějakou částku, má firma Alerion častější (obchodní) kontakt, a tak má důvod s nimi něco vyřizovat, navštívit místo, zatímco s jinými obcemi nemusí mít delší dobu spojení žádné. Kdo má cestu do Brna, může se stavit v Alerionu. V Králově Poli jej rádi uvidí.

Moravská orlice. Moravská vlajka

Jelikož je tu podle tabulky opět statistický nárůst přihlášených, již teď se dá očekávat, že celkové hodnocení této části pořadateli vyzní v závěrečné zprávě zveřejněné následně na jejich stránkách kladně. V tabulce za rok 2017 dostupné na stránce MNO nyní průběžně přibývají názvy obcí, které se účastní poprvé, a tím táhnou růst. Na jiných stránkách je zase přiblížena historie některých z nich, např. odkazem na Wikipedii.

Iniciativa si klade za cíl obnovu užívání historických symbolů a barev Moravy. Probíhá také veřejná soutěž o nejhezčí tematickou fotografii.

A protože v této soutěži nevyhrávají všechny fotografie, je tu jednoduchý námět k zamyšlení, jak vyznění události dlouhodobě postupně dostávat více mezi lidi v obci a obec mimo její katastr. Mohli by před­stavitelé samospráv (nejen) na Moravě povzbudit příslušné referenty, kteří mají v obci vlajkovou výzdobu na starost, k pořizování snímků místních radnic s vyvěšenými vlajkami 5. července, které by pak putovaly na stránky obce (nebo tam jen bylo odkazem upozorněno na úložiště s nimi, např. "Rajče" apod.? V obrázkové galerii zobrazující, co se v obci děje, si je zájemci najdou.

Jde tu jistě také o to, aby se o tomto podnětu k zamyšlení dozvěděli zastupitelé moravských obcí. Přespolní by rádi našli jednoduchý způsob, jak s pomocí orientačního seznamu zmiňovaného výše dojít k obrázkům s moravskou vlajkou, ověřit si tyto údaje. Vypovídací hodnotu má i obrázek, který je datován pátého července a na němž je v držáku nalevo od vlajky České republiky prázdné místo, jak to bylo letos možno vidět např. v Náměšti na Hané, v Čechách pod Kosířem, ve Stařechovicích. Můžete-li, řekněte obecním zastupitelstvům o tom, co se tu píše a navrhuje, ať máme těch snímků s moravskou orlicí, na které se můžeme podívat, víc.

Moravská vlajka na Nové radnici v Brně

Mohl by pak vzniknout samostatný více či méně úplný seznam s odkazy na takové galerie, kde snad ani tak nezáleží na tom, aby si každý individuálně vybral nejhezčí záběr, to může vždy, ale aby se mohl bez většího hledání pokochat tím, jak to na různých místech Moravy vypadá. I tento článeček by pak mohl být doplněn o několik takových záběrů daného místa s moravskou symbolikou včetně.

Městský úřad v Moravském Krumlově

Zatím tak zde můžeme použít maličký ilustrační obrázek, který byl použit u článku s názvem Cyril a Metoděj. Moravskou vlajku vyvěsilo na počest věrozvěstů 1300 obcí zveřejněného na stránce TÝDEN.cz (rubrika: domácí/relax-ostatní) s popiskem "Moravská vlajka na radnici Moravského Krumlova.". Článek obsahuje informace k akci vyvěšování na den 5. července, které byly redakcím krátce předtím poskytnuty MNO. K obrázku, na němž je v ruce pověřeného vyvěšovatele snad krátce před zasunutím žerdě do fasádního držáku držena vlajka, lze podotknout to, že jazyk orlice na této vlajce je červený.

Červenobíle šachovaná orlice s červeným jazykem,
žlutou korunou a zbrojí v modrém listu vlajky

Aby byla orlice na vlajce vyvěšené v Moravském Krumlově předpisově moravská - moravská orlice, musel by být její jazyk žlutý. Podle tvaru nožiček a ocasu lze soudit, že se může typově jednat o stejnou vlajku, jaká zavlála 5. července 2013 v Určicích. Na obrázcích, které to dokládají, ale není dost dobře vidět hlava orlice s jazykem, o jehož barvu tu jde. Je to moravská orlice nebo není?

Moravská orlice. Moravská vlajka

Když totiž tuto vlajku srovnáme s moravskou vlajkou vyvěšenou na domě moravského vlastence v červenci 2017 ve Slavonicích, kde jasně vidíme, že jazyk této orlice je žlutý - je to tedy moravská orlice, můžeme si myslet, že vzhledem k tomu, že hlavu nevidíme, není tak jednoznačné, která varianta této vlajky byla v Určicích v roce 2013 vyvěšena. Vlajky, na nichž je jednou orlice se žlutým (Slavonice) a podruhé s červeným jazykem (Moravský Krumlov) vypadají soudě podle tvaru jazyka, ocasu a křídel atp. podobně - či jsou spíše stejné. Jsou tedy obě téměř stejné - až na ten jazyk? Kdo je vyrábí (vyráběl) a nabízí?

Vyvěšení moravské vlajky v Určicích v roce 2013
Obecní úřad v Určicích začátkem července 2013

Osmým ročníkem iniciativy "Za vyvěšování moravské vlajky na radnicích" se dále zabývá příspěvek Vyvěšení moravské vlajky 5. července 2017, který přináší další obrázky.