Zpřístupnění fotografií s moravskou vlajkou vyvěšenou v den 5. července

Za chvíli je tu léto, přiblíží se 5. červenec, státní svátek, den svatých Cyrila a Meto­děje, a jako i loni tou dobou nás bude zajímat, jak úspěšná bude (byla) akce Za vyvěšování moravské vlajky na radnicích, kterou od roku 2010 několik měsíců předem vyhlašuje MNO. Leckde už radní odsouhlasili, že moravská vlajka vyvěšena bude, viz např. zápis z jednání Rady města Brna č. R7/119 z 6. června 2017, bod č. 9 (Vyvěšení moravské vlajky – RM7/08351): "RMB souhlasí s vyvěšením moravské vlajky při příležitosti Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje dne 5. 7. 2017."

Řada vlajkosláv bude asi nachystána již 4. července odpoledne (neboť s předvečerem zákon o užívání státních symbolů a tedy i státní vlajky počítá; možná že nikdo nepřijde v den volna 5. července na úřad, aby tam něco vyvěsil), Moravské vlajky by tak někde mohly viset déle, prostě v „celém“ onom týdnu (prodlouženém volnu).

Jinak se samozřejmě vlajky mají správně (obřadně) vztyčovat a snímat každé ráno a podvečer (viz dříve kasárna-troubení večerky, tábory apod.). Vlajky nemají správně viset přes noc. Je to nedůstojné (nejsou vidět) a ničí se i více (logicky jednou tolik) povětrnostně, ale s tím se dnes nikdo netrápí.

Výsledkem loňské dokumentační práce byl příspěvek Moravská vlajka 5. července 2016 vyvěšena v Brně, Přerově a Dolních Kounicích, v němž byl podchycen jen zlomek míst, kde bylo možné vidět vlajku s moravskou orlicí.

Jestli si vzpomínáte, tak historickou moravskou vlajku lze podle všeho získat například od firmy Alerion. Pokud si pozorně přečteme články uveřejňované před rokem v novinách, tak nabídka se vztahuje na všechny moravské obce. Může nás přitom napadnout, kolik bylo takto vlajek loni rozdáno? Pár set? A předloni? A kolik letos? A kolik jich ještě vlastně zbývá skladem? Přece je jasné, že s některými obcemi, zvláště těmi většími, které občas na reprezentaci věnují nějakou částku, má firma Alerion častější (obchodní) kontakt, a tak má důvod s nimi něco vyřizovat, navštívit místo, zatímco s jinými obcemi nemusí mít delší dobu spojení žádné. Kdo má cestu do Brna, může se stavit v Alerionu. V Králově Poli jej rádi uvidí.


Jelikož je tu podle tabulky opět statistický nárůst přihlášených, již teď se dá očekávat, že celkové hodnocení této části pořadateli vyzní v závěrečné zprávě zveřejněné následně na jejich stránkách kladně. V tabulce za rok 2017 dostupné na stránce MNO nyní průběžně přibývají názvy obcí, které se účastní poprvé, a tím táhnou růst. Na jiných stránkách je zase přiblížena historie některých z nich, např. odkazem na Wikipedii.

Iniciativa si klade za cíl obnovu užívání historických symbolů a barev Moravy. Probíhá také veřejná soutěž o nejhezčí tematickou fotografii.

A protože v této soutěži nevyhrávají všechny fotografie, je tu jednoduchý námět k zamyšlení, jak vyznění události dlouhodobě postupně dostávat více mezi lidi v obci a obec mimo její katastr. Mohli by před­stavitelé samospráv (nejen) na Moravě povzbudit příslušné referenty, kteří mají v obci vlajkovou výzdobu na starost, k pořizování snímků místních radnic s vyvěšenými vlajkami 5. července, které by pak putovaly na stránky obce (nebo tam jen bylo odkazem upozorněno na úložiště s nimi, např. "Rajče" apod.? V obrázkové galerii zobrazující, co se v obci děje, si je zájemci najdou.

Jde tu jistě také o to, aby se o tomto podnětu k zamyšlení dozvěděli zastupitelé moravských obcí. Přespolní by rádi našli jednoduchý způsob, jak s pomocí orientačního seznamu zmiňovaného výše dojít k obrázkům s moravskou vlajkou, ověřit si tyto údaje. Můžete-li, řekněte obecním zastupitelstvům o tom, co se tu píše a navrhuje, ať máme těch snímků s moravskou orlicí, na které se můžeme podívat, víc.

Mohl by pak vzniknout samostatný více či méně úplný seznam s odkazy na takové galerie, kde snad ani tak nezáleží na tom, aby si každý individuálně vybral nejhezčí záběr, to může vždy, ale aby se mohl bez většího hledání pokochat tím, jak to na různých místech Moravy vypadá. I tento článeček by pak mohl být doplněn o několik takových záběrů daného místa s moravskou symbolikou včetně.