Sněmovní tisky - znak Moravy ve sněmovním tisku z roku 1544

Znak Moravy pod titulkem spisu na první straně sněmovního tisku z roku 1544. Dřevořez obsahuje jednoduchý kolčí štítek s korunovanou rozkřídlenou šachovanou orlicí hledící vlevo. Šachování orlice je jen naznačeno. Není jakkoli naznačena barevnost štítu a figury.

Znak Moravy. Sněmovní tisk z roku 1544

Tento znak (Typ I) popisuje František Pícha ve svém článku Zemský znak ve výzdobě moravských sněmovních tisků, Genealogické a heraldické informace 2016, Brno 2017, s. 68-69.

Znak Moravy. Typ I dle Píchovy typologie
štočků moravských sněmovních tisků

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 6 Sněmovní tisky, kr. č. 1, tisk z roku 1544