Moravská vlajka v táboře archeologů ve Smolenském údolí v roce 2012

Obrázky níže pocházející z galerie zveřejněné na stránkách města Jevíčka ukazují, že 7. srpna 2012 zavlála v táboře archeologů ve Smolenském údolí moravská vlajka. 6. srpna 2012 začala třetí etapa archeologického výzkumu germánského sídliště a germánského pohřebiště pod vedením Doc. PhDr. Eduarda Droberjara, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci.

Působivé, když vítr zafouká a vlajka vlaje

V zápise z 61. zasedání Rady města Jevíčka konaného 22. května 2017 se říká, že (5/61) Rada schvaluje vyvěšení moravské vlajky dne 5. 7. 2017 u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje a otevření městského muzea a městské věže. Jak bude vypadat tato vlajka?

V archivu starších čísel z roku 2015, kdy historickou moravskou vlajku v Jevíčku na radnici vyvěsili poprvé, byla v červencovém čísle Jevíčského zpravodaje otištěna zpráva ("Město Jevíčko dne 5. 7. 2015 vyvěsí moravskou vlajku u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje."), doplněná grafikou odkazující vzhledem na symboliku využívanou MNO (popis vlajkového listu: červenožlutě šachovaná orlice s červeným jazykem a žlutou korunou a zbrojí položená na žlutočervenou bikolóru). V dalších číslech z let 2016 a 2017 však zatím nějaká další poznámka týkající se tématu objevena nebyla (zběžně byla zkoumána čísla z doby červen - srpen příslušného roku). Bylo by jistě dobré, byly-li by na internetu dostupné barevné fotografie radnice v Jevíčku s vlající vlajkou.