Sněmovní tisky - znak Moravy ve sněmovním tisku z roku 1550

Znak Moravy poprvé na zvláštním titulním listu sněmovního tisku z roku 1550, jehož částí je obdélníkový dřevořez. V oválném věnci z listoví je šachovaná korunovaná orlice na hladkém štítu.

Znak Moravy. Sněmovní tisk z roku 1550

Tento znak (Typ II) popisuje František Pícha ve svém článku Zemský znak ve výzdobě moravských sněmovních tisků, Genealogické a heraldické informace 2016, Brno 2017, s. 69.

Znak Moravy. Typ II dle Píchovy typologie
štočků moravských sněmovních tisků

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 6 Sněmovní tisky, kr. č. 1, tisk z roku 1550