Nicholas Visscher, Regnum Bohemiae eique Annexae Provinciae ut Ducatus Silesiae Marchionatus Moraviae et Lusatiae

Nicholas Visscher, Regnum Bohemiae eique Annexae Provinciae ut Ducatus Silesiae Marchionatus Moraviae et Lusatiae Vulgo Die Erb-Landeren. Obrázek kolorované mapy převzat ze stránek BLR - Barry Lawrence Ruderman Antique maps Inc. Visscherova mapa byla vydána v Amsterodamu mezi léty 1651 a 1700?

Visscherova mapa českých zemí

Kartuš (parergon) se znaky českých zemí: Čechy, Morava, Slezsko, Lužice. České království, Markrabství moravské, Vévodství slezské, Lužice.

Znaky českých zemí