Atlas Mercator-Hondius, 1630

Mapa Markrabství moravského v anglickém vydání atlasu Gerharda Mercatora - Henrica Hondia, Amsterodam, 1630. Obrázek kolorované mapy převzat ze stránek BLR - Barry Lawrence Ruderman Antique maps Inc.

Markrabství moravské, Morava

Když se to tak vezme, atlasy začaly vycházet co chvíli. Tak třeba z roku 1634 tu máme Atlas minor Gerardi Mercatoris (a I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus et illustratus) Gerharda Mercatora (1512-1594) a Jodoca Hondia, (1563-1611) vydaný v Amsterodamu. Mapu Moravy najdeme na straně 455.


Morava


A když vzpomeneme na Mercatorův Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura, na internetu se dá vedle prostých nebarevných tisků narazit i na pěkně vybarvené kousky Mercatorova-Hondiova atlasu, ačkoli pátrání po větším rozlišení obrázku nemusí vést k cíli.

Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica
Mundi et Fabricati Figura, Duisburg, 1611

Někde jsou k nám však poskytovatelé digitální kopie laskaví a nabízí nám, když si lépe prohlédneme rozhraní prohlížeče, možnost použít funkci přiblížení, díky které mapu vidíme ostře i v detailu, jako to dělá u díla Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura z roku 1606 Utrechtská univerzita: Čechy a Morava. Potom si s uspokojením uvědomíme, že naše rodiště je uvedeno jistě a spolehlivě na každé dobré lidu dostupné mapě dobře už od 16. století.

Atlas sive Cosmographicae Meditationes
de Fabrica Mundi et Fabricati Figura, 1606