Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, Kaeriova mapa Moravy

Fabriciova mapa Moravy byla poprvé vydána roku 1569. Další vydání je z roku 1575. „Slovutným zástupcům všech stavů markrabství Moravského, velmožům, vladařům, šlechticům, atd. mým příznivcům, pozdrav! Doktor Paulus Fabricius, císařský matematik a lékař. Přikročiv první, slovutní velmoži, s Vaším souhlasem a štědrou podporou k zeměpisnému popisu Vaší vlasti, která nejen není horší než jiné země, ale mnoha znamenitými dary přírody a štěstěny, jimiž byla obdařena Bohem největším a nejlepším, je daleko předčí, několikrát jsem ji procestoval, prohlédl a prozkoumal svým úsilím, uměním a prací, ačkoliv dříve se o to nikdo ani trochu nepokusil. Neměl jsem proto ani nejmenší oporu, což mi působilo nemalé obtíže, zapojil jsem ji také do sousedních zemí a správně jsem ji zasadil do světových stran. Prosím, abyste vlídně posuzovali tuto mojí práci. Zaznamenal jsem zde města, městečka, hrady a kláštery. Vesnic byl bych mohl zajisté zanésti více, ale byl bych tím způsobil více temného zmatku, než přinesl užitku. V čemkoliv jiném může být má práce pro Váš stát nějak užitečná, nechci si ji zajisté nechat pro sebe a Vám, slovutní velmoži, ji nabízím.“ Následně, ale byly moravskými šlechtici sepsány připomínky, kde Fabriciovi vyčítali různá pochybení, například nesprávné rozložení hor a nížin, špatné polohy sídel a omyly ve vodopisu.

Toto je vydání z roku 1625 - Kaeriova mapa Moravy, vyzdobená rytcem Abrahamem Janssoniem vedutami Brna a Znojma, znakem s moravskou orlicí a postavami ženy a muže v dobových oděvech.

Od Fabriciovy mapy odvozená Kaeriova mapa Moravy

Šachovaná orlice - znak Moravy na mapě. Bez heraldického šrafování, zlaté zbroje a korunky.


Znak Moravy

Mapa byla zařazována do Mercatorových atlasů vydávaných H. Hondiem a jeho švagrem Janem Janssoniem, kde nahradila starší odvozeninu Fabriciovy mapy, pořízenou Gerhardem Mercatorem.

Kolorovaná Kaeriova mapa Moravy z roku 1625