Hartmann Schedel - mapa střední a severní Evropy, 1493

První moderní mapa střední a severní Evropy Hartmanna Schedela (1440-1514) je v latinském vydání Schedelovy kroniky: Liber Chronicum, možná jedné z nejvlivnějších světských ilustrovaných knih 15. století. U Schedelových map se jedná o mezník v kartografii. Kronika vyšla v Norimberku v roce 1493. Hartmann Schedel: Das Buch der Croniken und Geschichten. Schedelova "Světová kronika" je známější podle místa vydání jako "Norimberská kronika".

Schedelova mapa

Zachycení Moravy na mapě vedle Čech na západě a Rakouska na jihu v jednom z nejkrásnějších a nejcennějších prvotisků (inkunábule). Zdrojem pro část mapy zobrazující Střední Evropu je rukopisná mapa Německa z doby okolo roku 1460 od kardinála Mikuláše Kusánského, vytištěná posmrtně v Eystattu v roce 1491.

Vyobrazení znaku Moravy v této knize viz příspěvek Světová kronika Hartmanna Schedela. Výtvarníkem mapy je Hieronymus Münzer (1437-1508). Obrázek kolorované mapy výše byl převzat ze stránek BLR - Barry Lawrence Ruderman Antique maps Inc.

Morava a okolo v záběru i mimo něj jsou Míšeň,
Bavorsko, Rakousko, Čechy, Lužice, Slezsko, Polsko,
Uhry, Transilvánie, Valašsko, Turecko atd.

Digitální kopie Bavorské státní knihovny (BSB) je zde; obě protilehlé stránky s "mapou Německa" si můžete prohlédnout zde a zde.