Měděná deska se znakem Moravy od rytce Johanna Christiana Laidiga v Muzeu města Brna

Obrázek měděné desky s vyrytým znakem Moravy, jehož autorem je rytec Johann Christian Laidig, se nachází v příloze (CD) ke knize: Dufková Libuše et al., Baroko: příběhy barokního Brna, editor: Jana Svobodová, Brno, 2009, jež byla Muzeem města Brna vydána při příležitosti stejnojmenné výstavy konané ve dnech 20. května - 1. listopadu 2009.

Johann Christian Laidig, Znak Moravy, Muzeum města Brna, inv. č. 104 702. Výběrový katalog vydalo Muzeum města Brna jako výběrový katalog exponátů k výstavě Baroko. Příběhy barokního Brna, 20. 5.–1. 11. 2009, hrad Špilberk. Autoři katalogu: Pavel Košťál, Dana Olivová, Jana Svobodová, Fotografie: Miloš Strnad.

O osobnosti, životě a umělecké tvorbě tohoto umělce se lze dočíst v práci Johann Christoph Laidig a jeho ilustrace Zlatého nebeklíče od Martina von Cochem Martina Deutsche, jejímž tématem je ikonografický popis ilustrací Zlatého nebeklíče (osobnost umělce Johanna Christopha Laidiga a autora modlitební knihy Zlatý nebeklíč, kapucínského mnicha Martina von Cochem, obrazová a textová část Zlatého nebeklíče, popis ilustrací, souvislostí mezi rytinami a textem, komparace ilustrací v rámci tří vydání Zlatého nebeklíče a zařazení rytin do potridentské ikonografie očistce).