Komenského mapa Moravy, země Koruny české v atlasu Van der Hagen

Obrázek představuje druhé Visscherovo vydání (vzniklo po roce 1681) Komenského mapy Moravy, které bylo použito v atlasu Van der Hagen vydaném v Amsterdamu asi v roce 1690. MapaMoravy byla navržena v roce 1627 Janem Ámosem Komenským (1592-1670). Abraham Goos (asi 1584-1643) tuto mapu vyryl pro Claese Jansz. Visschera (1587-1652). Mapa zde je pozdějším vydáním zveřejněným Mikulášem (Nicolaes) Visscherem II (1649-1702).

Atlas Van der Hagen - Moravia nova et post
omnes priores accuratissima delineatio, asi 1690

Výzdoba: Pás vedut měst Polné, Olomouce, Brna a Znojma u horní linie mapového rámu, ozdobná voluta tvoří vnější rám mapy. V levém horním rohu kartuš s věnováním Ladislavu Velenovi ze Žerotína.

Atlas Van der Hagen - Moravia nova et post
omnes priores accuratissima delineatio

V levém dolním rohu kartuš s měřítkem, v pravém horním rohu draperie s názvem mapy, v pravém dolním rohu kartuš s legendou, impressem, zemským znakem a výzdobou.

Atlas Van der Hagen - Regnum Bohemia, annexae provinciae,
ut Ducatus Silesia, Marchionatus Moravia, et Lusatia -
quae sunt Terrae hereditariae imperatoris
Atlas Van der Hagen - Regnum Bohemia, annexae provinciae,
ut Ducatus Silesia, Marchionatus Moravia, et Lusatia - quae sunt
Terrae hereditariae imperatoris, kartuš v pravém horním rohu


Obrázky map českých zemí ve velkém rozlišení na Wikipedii: země Koruny české, České království a přidružené země (Čechy, Morava, Slezsko, Lužice), Morava, Slezsko. Na znaku Moravy si lze všimnout, že červeno-stříbrně šachovaná orlice v modrém poli štítu nebyla zachycena se zlatou korunou na hlavě. Také není přítomna zlatá zbroj. Stejně se to má se znakem Slezska.