Matthäus Merian, Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, 1650

V letech 1642-1688 byla nakladatelským podnikem rodiny Merianů vydávána edice Topographia (Topographia Germaniae) pojednávající o nejrůznějších místech v Evropě. V roce 1650 vydal ve Frankfurtu švýcarský rytec a nakladatel Matthäus Merian dílo Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae : das ist Beschreibung und eigentliche Abbildung der Vornehmsten und bekandtisten Stätte und Plätze, in dem Königreich Boheim und einverleibten Landern, Mähren, und Schlesien. Autorem textu je Martin Zeiller.
 
Znaky Čech, Moravy a Slezska

Titulní strana publikace je bohatě ilustrována. Kromě českého lva jako symbolu Čech se zde samozřejmě objevují znaky Moravy a Slezska. Publikace dále obsahuje podrobné mapy Čech, Moravy a Slezska. U "moravské orlice" si hned všímáme, že není korunovaná, už proto by se měla přesně popsat: Stříbrno-červeně šachovaná orlice. Uvědomíme si, že zbroj (pařáty či spáry) vypadá, že není zlatá. U jiných novověkých znázornění moravského znaku se setkáváme s tím, že na místě zlaté zbroje je malířem/řemeslníkem/umělcem použito šachování. Tady se však nezdá, že by mělo jít o tento případ. Šachování zřetelně vidět není. Zde opomenul rytec korunu, ale to se běžně stává.

Znaky Moravy a Slezska

Digitalizovanou knihu si lze prohlédnout například na stránce düsseldorfské univerzity, z níž pochází ukázka. Část knihy pojednávající o Moravě a jejích městech začíná na straně 87.

Znaky Moravy a Slezska
Znak Čech