Sammlung von Wappen aus verschiedenen, besonders deutschen Ländern, okolo 1600

V Bavorské státní knihovně je uložen erbovník Sammlung von Wappen aus verschiedenen, besonders deutschen Ländern z doby okolo roku 1600 - BSB Cod. icon. 307. Moravský znak se nachází na foliu 433 recto. Moravská orlice nakreslená opět bez zlaté zbroje a koruny.

Moravský znak