Erbovník Großes Wappenbuch, enthaltend die Wappen der deutschen Kaiser, ... (1583-1700)

V Bavorské státní knihovně je uložen Großes Wappenbuch, enthaltend die Wappen der deutschen Kaiser, der europäischen Königs- und Fürstenhäuser, der Päpste und Kardinäle, Bischöfe und Äbte bis zu den lebenden Repräsentanten zur Zeit der Regentschaft Kaiser Rudolfs II. und Papst Gregors XIII. - Bayerische Staatsbibliothek, BSB Cod. icon. 333, fol. 146 verso (obrázek č. 314). Erbovník je datován roky (1583-1700).

BSB Cod.icon. 333, fol. 146v,
markrabě moravský

Jistě každého zaujme, jak si malíř poradil se znakem Moravy, moravskou orlicí. Nahoře na stránce je nad dvěma postavami držícími znaky nadepsáno "Quatuor marchio:" - čtyři markrabata. Dole pod nimi je vysvětleno, že nalevo se jedná o markrabího míšeňského: Misnensis, a vpravo stojí markrabí moravský: Moraviensis.

Jedna věc je jasná, barvy jsou vystiženy uspokojivě přesně, ale šachovnice se nepovedla. Lze se domnívat, že tady se autor spletl, třeba kvůli podobnosti s jiným erbem? Zdá se, že šachování nebylo cílem. Nemůžeme se rozhodně spolehnout na jeho znalost blasonu moravského zemského znaku. Kdyby měl pták jednu hlavu, mohli bychom věc omlouvat tím, že možná byla šachovnice předkreslena, ale z nějakého důvodu se malíř do tohoto vzoru nestrefil, ale on má ten pták hlavy dvě, prostě orel.

Z pohledu odborníka na heraldiku věc vypadá takto: Nepochybně "inspirace" císařským (říšským) orlem a způsobem (vodorovného) dělení, jako např. u hesenského lva. Autor tedy znal reálie na  "západě", ale nikoliv "východě Říše".

U ostatních markrabí (markrabata míšeňský, bádenský a braniborský) je výsledek znatelně lepší. tato kresba je ale až na konci erbovníku, tak snad už byl malíř unaven a práci si zjednodušil (čiročirá spekulace).

BSB Cod.icon. 333, fol. 3v,
Jošt, markrabě moravský

Přitom, když se v digitalizovaném erbovníku podíváme na folium 3 verso (desátý obrázek), vidíme, že u Jošta, markraběte moravského: Jodocus, Marchio Moraviae, + 1411, je v podstatě vše, zhruba jak má být (až na to, že v kreslení orlice se zlatou zbrojí a korunou se autor nevyžíval).

BSB Cod.icon. 333, fol. 130r, znak Moravy

A také u folia č. 130 (obrázek č. 279) vidíme moravskou orlici řádně šachovánu. Míšeňský znak je tu rovněž naproti. Nahoře je slezská orlice (Schlesy). Jestli správně čteme označení Moravy jako Mercherm/Moravia, tak můžeme pozorovat, že je tu i menší potíž při psaní názvu Moravy v němčině, kde bychom na tomto místě spíše očekávali například Merhern.