Wappenbuch, 1. polovina 16. století, klenot moravského znaku

V Bavorské státní knihovně je uložen erbovník označený prostě Wappenbuch pocházející z 1. poloviny 16. století - BSB Cod. icon. 392 d.

Moravský znak je tu nejprve na foliu 82 recto (Die fier Marckgraffen ...rhen Morauie; (...) Wenczelaus marckgraf. zu Merhen 1198. Carolus Marckgraf zu Merhen des Kungs zu Behem erst gebornner Sun A(nn)o 1340.).

BSB Cod. icon. 392 d, fol. 82r

A pak jej vidíme ještě jednou hned na foliu 82 verso (Im ander Buch secz er als die 2. Schilt zu denn Marckgraffenn.). Moravská orlice je tu nakreslena vždy s klenotem, ovšem bez koruny, a v prvním případě bez zlaté zbroje, zato s červeným jazykem; ve druhém případě pak s klenotem černého křídla posetého stříbrnými lístečky a popiskem Markrabě moravský (Mar. von Merhen).

BSB Cod. icon. 392 d, fol. 82v