Leták z doby stavovského povstání, tisk z roku 1619, moravský prapor na něm

Denkwürdiges Geheimnusz einer allbereit erfüllten und noch zukünfftigen Prophecey, welche anzeigt den vergangenen und noch continuirenden Zustand des böhemischen Unwesens.

Zdroje: Sbírka Český Šternberk: 15/136 (o sbírce); Wilhelm Eduard Drugulin – Atlas historique Drugulin: 1407; Čeněk Zíbrt – Bibliografie české historie: 5629.

Na jednom z výřezů z letáku je vidět pohled na historickou vlajku Moravy na začátku 17. století zblízka. Pole praporu se šachovanou orlicí je tu ovšem podáno bez naznačení barevnosti, na to je to moc malé.

Historická moravská vlajka, propagandistický leták z roku 1619

Při psaní popisků k obrázkům bylo vycházeno z německé verze stránek, na nichž je dokument předkládán k prohlížení, v domnění, že stránky jsou jen v němčině, což nejsou: "Der Druck bildet den schlafenden Kaiser Ferdinand II. ab, der auf dem Thron unter einem mit dem österreichischen Adler verzehrten Baldachin sitzt. Vor ihm gibt es die Gestalt des Christus mit einem Besen in der Hand. Auf der Fahne steht ein Motto: „In hoc signo vinces!“ Von dem Thron kommen fünf ansehnlichen in Militärkostümen gekleideten und mit Waffen und Schildern ausgerüsteten Männer weg. Diese stellen die kaiserlichen Kämpfer dar, die ihm unter allen Umständen ergeben sind. Der schlafende Ferdinand symbolisiert seine Überzeugung, er könne sich ruhig auf die Gerechtigkeit seiner Sache verlassen. Im rechten Hintergrund sind der Prager Fenstersturz und fünf ein Schwert des böhmischen Aufstands haltende Oberarme abgebildet. Hier die Überschrift: „Gott bestraft fünf Arme, die sich gegen ihn erhoben!“. Abseits sind fünf Militärabteilungen zu sehen, bei denen immer ein kurzes Motto angeführt ist. Böhmischer Truppenteil: „Entweder wir gelangen zu unserem Frieden, oder es wird die Macht Ferdinands Herrscherstabs noch mehr erweitert!“. Mährischer Truppenteil: „Wir sind von dem böhmischen und niederländischen Ziefer betrogen worden!“. Die Schlesier: „Wir Schlesier stellen uns an der Seite der Böhmen, wenn uns Unrecht getan werden sollte!“. Lausitzischer Truppenteil: „Die verspottete Lausitz spielte einen opferreichen Spiel!“. Die Österreicher: „Wir können nicht mehr Freiheit als zur jetzigen Regierungszeit haben!“. Um die Truppeneinheiten fliegt eine Vielzahl vom verschiedenen Ziefer, womit die kaiserfeindliche vorwiegend aus dem Ausland geführte Propaganda symbolisiert wird. Links ist ein kleiner Reiter gezeichnet, bei dem ein Spruch des Grafs von Thurn angeführt ist, es sei aus Bayern ein heldischer und glücklicher Heerführer, nämlich Maximilian von Bayern, aufgetaucht. Alle Überschriften sind lateinisch. Unter dem eigentlichen Gebilde stehen ein Gedicht aus vier Strophen und eine umfassende deutsche Erläuterung der Allegorien, die auch eine Reihe alttestamentlichen Psalmen zitiert und deren Bedeutung sich auf die Bildidee bezieht." 

Stránky však mají i českou verzi. Mělo by se jednat o český překlad patrně poznámek nacházejících se na letáku pod vyobrazením se závěrečným výkladem, jelikož zkusmý pohled na to "Co říkají Lužičané" (viz oba texty, německý, jeho překlad a český) ukazuje na to, že slova použitá v české verzi odpovídají věrněji textu nacházejícímu se pod výjevy. S tímto českým textem byl nakonec vlastní překlad vycházející z německé verze informací k dokumentu srovnán. Bylo tedy nejprve vyvinuto vlastní úsilí, a potom ještě bylo využito situace a pojat a uskutečněn záměr odstranit případné nedostatky. Oba texty tak výrazově nejsou úplně stejné.

Pamětihodné tajemství již zcela vyplněného a ještě budoucího proroctví, které oznamuje uplynulý a ještě trvající stav českého řádění.

Stavovské povstání, rok 1619

Tisk vypodobňuje spícího císaře Ferdinanda II., který sedí na trůně pod baldachýnem s rakouským orlem.


Před ním je postava Krista s metlou v ruce.


Na praporu je heslo: „In hoc signo vinces!“; (v tomto znamení zvítězíš).


Od trůnu odchází pět dobře vypadajících mužů ve vojenských krojích vyzbrojených zbraněmi a štíty. Tito představují císařské bojovníky, kteří jsou mu za všech okolností oddáni. Spící Ferdinand symbolizuje jeho přesvědčení, že se může klidně spolehnout na oprávněnost své věci.


Na pozadí vpravo je zobrazen pád z okna v Praze (pražská defenestrace) a pět nadloktí (paží) držících meč českého povstání.


Zde je nápis: „Bůh potrestá pět armád (symbolizovaných těmito pažemi), které se proti němu postavily!“.


Opodál je vidět pět praporů vojska, u nichž je vždy uvedeno krátké heslo. Český vojenský oddíl: „Buď dosáhneme našeho míru, nebo se moc Ferdinandovy panovnické hole rozšíří ještě více!“.


Moravský vojenský oddíl: „Byli jsme podvedeni českou a nizozemskou havětí!“.

Zachycený heraldický prapor můžeme porovnat se zobrazením
praporu a praporečníka v práci Jacoba Koebela Wapen. Des
heyligen Römischen Reichs Teutscher nation z roku 1545, viz
barevný exemplář uložený v Bavorské státní knihovně.

Slezané: „My Slezané se postavíme na stranu Čech, když by se nám mělo dít příkoří!“.


Lužický vojenský oddíl: „Vysmívaná Lužice hrála krvavou hru!“.


Rakušané: „Už nemůžeme mít více svobody než za nynější vlády!“.


Kolem vojenských jednotek létá velký počet různého hmyzu, čímž je symbolizována k císaři nepřátelská propaganda vedená hlavně z ciziny.
 
Vlevo je nakreslen malý jezdec, u něho je uvedeno rčení hraběte Thurna, že se z Bavorska objevil odvážný a úspěšný vojevůdce, totiž Maximilián Bavorský.


Všechny nápisy jsou v latině. Pod vlastním vyobrazením se nachází báseň ze čtyř slok a shrnující objasnění (vysvětlení) jinotajů v němčině, které cituje i řadu starozákonních žalmů, a jejichž význam se vztahuje k základní umělecké myšlence užité při vytváření tohoto obrazu.

Verze stránky s dokumentem v českém jazyku:

"Pamětihodné tajemství již zcela vyplněného a ještě budoucího proroctví, které oznamuje uplynulý a dosud trvající stav českých nešvarů.

Tisk zobrazuje spícího císaře Ferdinanda II., sedícího na trůně pod baldachýnem ozdobeným rakouskou orlicí. Před ním je postava Krista s metlou v ruce. Na praporu je heslo: „In hoc signo vinces!“ Od trůnu odchází pět statných mužů, oděných ve vojenských kostýmech a vyzbrojených zbraněmi a štíty. Představují císařovy bojovníky, kteří jsou mu oddáni za všech okolností. Spící Ferdinand symbolizuje jeho přesvědčení, že může klidně spoléhat na spravedlivost své věci. V pravém pozadí je vyobrazena pražská defenestrace a pět paží, držících meč českého povstání. Je tu nápis: „Bůh potrestá pět paží, které se proti němu zvedly!“. Opodál je vidět pět vojenských oddílů, u nichž je vždy uvedeno krátké heslo. Oddíl český: „Buď dojdeme svobody, nebo bude ještě více rozšířena moc Ferdinandova žezla!“. Vojsko moravské: „Byli jsme podvedeni českým i nizozemským hmyzem!“. Slezané: „My Slezané se postavíme po bok Čechů, kdyby nám mělo být ublíženo!“. Oddíl lužický: „Vysmívaná Lužice hrála krvavou hru!“. Rakušané: „Nemůžeme mít větší svobodu než za nynější vlády!“. Kolem vojenských jednotek poletuje velké množství různého hmyzu, což symbolizuje proti-císařskou propagandu, vedenou převážně ze zahraničí. Vlevo je nakreslen malý jezdec, u něhož je uveden výrok hraběte Thurna, že se z Bavorska vynořil hrdinný a šťastný vojevůdce, totiž Maxmilián Bavorský. Všechny nápisy jsou latinské. Pod vlastním obrazem je čtyřsloká báseň a obsáhlé německé vysvětlení alegorií, které cituje i řadu starozákonních žalmů a vztahuje jejich význam k námětu obrazu.

Leták byl bezpochyby vydán v časovém rozmezí mezi českým povstáním a bitvou na Bílé hoře a vyjadřuje naději katolické strany v císařovo vítězství. Pozoruhodné je velké množství různých myšlenek, argumentů, citátů z Bible apod., jimiž se autor snaží podepřít námět své kresby. Z celého listu je patrná neomezená fantazie a vynalézavost propagandy."