Kolorované erbovníky z knihovny Windhagiany, moravský zemský znak

Obsáhlá knihovna Joachima Enzmilnera (1600-1678) Bibliotheca Windhagiana se po jeho smrti stala jedním ze základních kamenů univerzitní knihovny vídeňské univerzity. Obrázek převzatý z Wikipedie je ukázkou z erbovníku se signaturou Md 247-1 (Joachim von Windhag); list, jak je vidět při srovnání s obrázkem poskytovaným Eberhard Karls Universität Tübingen je po stranách ořezán.

Md 247-1, 1. znaky císařů a králů světa, s. 1
Md 247-1, 3. svobodní páni (baroni) a páni, s. 96

Md 247-1, Joachim von Windhag [zprac.]: 1. znaky císařů a králů světa; 2. kurfiřti, knížata, vévodové a hrabata; 3. svobodní páni (baroni) a páni; 4. rakouská šlechta..., 16. století.

Md 247-2,  Joachim von Windhag, s. 5

Md 247-2,  Joachim von Windhag [zprac.]: Stavy Svaté římské říše v době přechodu na Němce: kurfiřti, vévodové, knížata, hrabata, páni, rytíři a říšská města jakož i rakouští šlechtici.