Střední znak Marie Terezie, císařovny Svaté říše římské, rok 1765, a velký znak Františka II., císaře Svaté římské říše, 1804, a jako Františka I., císaře Rakouského císařství, 1806

Barevnou rekonstrukci středního znaku Marie Terezie, císařovny Svaté říše římské, rok 1765, si lze prohlédnout v příspěvku Moderní rekonstrukce znaků panovníků habsburské monarchie. Níže je zachycena nedatovaná grafika tohoto znaku.


Střední znak Marie Terezie,
císařovny Svaté říše římské, rok 1765

Grafika velkého znaku Františka II., císaře Svaté římské říše (1804-1806), z roku 1804.

Velký znak Františka II.,
císaře Svaté římské říše (1804-1806)

Moderní rekonstrukce je k prohlédnutí v odkazovaném příspěvku.

Grafika velkého znaku Františka I., císaře Rakouského císařství, od roku 1806.

Velký znak Františka I.,
císaře Rakouského císařství (od roku 1806)