Znaky kvaternionů říše, 1510 - Hans Burgkmair starší, Jost de Negker, David de Negker

Kolem roku 1495 vznikla v jednom inšpruckém domě freska zobrazující dvouhlavého orla symbolizujícího říši. Na jeho těle je vyobrazen Ježíš Kristus (ukřižovaný) jako poukázání na křesťanství. Na peří křídel orla jsou položeny četné znaky. Všechny tyto znaky představují členy nebo části Svaté říše římské.


Autorem kresby z roku 1510 zachycující zobrazení znaku Svaté říše římské se znaky říšských stavů (znaky kvaternionů říše) je Hans Burgkmair starší. Je zde znak Markrabství moravského - moravská orlice. Znak Moravy na vyobrazení se objevuje jako samostatná  země v rámci Svaté  říše římské. Dřevořezbu provedl Jost de Negker, později ji kolorovánu vydal jeho syn David de Necker; Augšpurk, asi 285 x 400 mm, kolorováno ručně.

Quaternionenadler nebo Reichsadler
Hans Burgkmair starší - Quaternionenadler, rok 1510

Znaky si lze prohlédnout i jako moderně překresleny podle práce Davida Neckera/Negkera do vektorové grafiky.


Kvaternionům Římské říše se věnuje František Pícha v článku Moravský znak v systému kvaternionů Římské říše, in: Genealogické a heraldické informace 2009, Moravská genealogická a heraldická společnost, Brno 2010, s. 55-71.