Průvodní dopis k zaslanému výtisku Orlice, roč. 3, čís. 19, Telč, 8. září 1888 - Příloha Orlice k číslu 19 s článkem O barvách praporů

Článek O barvách praporů, otištěný 8. září 1888 v listi Orlice, nebyl Zemskému výboru zaslán jen tak. Níže následuje přepis průvodního dopisu napsaného v Dačicích podepsaný okresním hejtmanem a pro srovnání dále pak přetisk znění dotčeného článku, který byl zveřejněn na těchto stránkách již před nějakým časem a opatřen poznámkami. Dnes jsme ovšem rádi, že byl pan hejtman pozorný, a přičinil se, aby se nám text dopisu a článku zachovaly pro radost a na památku.

Z. 12611.

An löbliche Hilfsämter Direktion des mährischen Landes Ausschusses in Brünn.

Da die in dem Artikel mit der Überschrift "O barvách práporů" der periodische Druckschrift Orlice No 19, welche am 8. September 1888 in Teltsch zur Ausgabe gelangte, enthaltene Bezeichnung der mährischen Landesfarben, mit dem diesbezüglichen Kundmachungen im Widerspruche zu stehen scheint beehre ich mich das diensthöfliche Ersuchen zu stellen, eine Abschrift der diesfälligen Kundmachung gefälligst anher übermitteln zu wollen.

Datschitz am 28. September 1888.

der kk. Bezirkshauptmann.

Orlice, časopis politický, roč. 3, čís. 19, Telč, 8. září 1888 - Příloha Orlice k číslu 19 - O barvách praporů

O barvách praporů.
Při národních slavnostech shledáváme často, že i vzdělanci přicházejí do rozpaků při zřizování praporů, která že barva patří nahoru, která dolů atd. Obyčejně má se za to, že to jedno, jen když barvy červené a bílé neb modré jsou. Avšak není tomu tak. Seřadění barev různých národních, státních neb městských i spolkových a šlechtických praporů a znaků podléhá pravidlům tak dobře, jako pravopis různých řečí. Znak mluví barvou neb obrazem. Pohleďme nejdříve na náš znak národní a zemský: bílý lev v červeném poli. Jest tudíž barva bílá na půdě červené, proto má na prapoře českém, dvojbarevném, bílá prouha nad červenou umístěna býti (tudíž tak, by bílá vždy u hrotu žerdi byla). Je-li červená na hoře umístěna a bílá pod ní, jest taký prapor znamením města Vídně, jehož znak červený kříž v bílém poli jest (tudíž červená na bílé půdě). Při praporu rakouském patří vždy černá barva k hrotu žerdi, žlutá pod ní, protože ve znaku říském černý orel umístěn v zlaté (žlutém) poli. Podobně se to má se Slezským praporem. Při trikolorách záleží tím více na pořadu barev. Moravský pořad barev jest: červená, bílá, modrá: červenobíle kostkovaná orlice v modrém poli. Trikolora slovanská jest totožná s ruskou: červeno-modro-bílou. Bílá pak budiž nejvýše na žerdi připevněna.

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 9 Zemský výbor, kr. 47