Moravské noviny - setkání Františka Josefa I. a cara Alexandra III. v Kroměříži


Moravské noviny z 20. 8. 1885 píší:

(...)
Banderium každého okresu bude míti veliký prápor červeno-bílý, banderisté z jednotlivých obcí pojedou pod svými prápory.
(...)
Také na jiných místech bylo po oba svátky co nejpilněji pracováno. Největší a nejživější ruch panoval arciť blíže nádraží. Jedni chystali mohutné stožáry, druzí vrtali opět díry v nichž budou vztýčeny. Na vedlejším pozemku tesaři statně oháněly se širočinami hotovíce slavobránu, která bude postavena u prvního mostu na cestě z nádraží do města a na druhé straně pracovali a dosud opět pracují dělníci na veliké tribuně. Před slavobránou staví se opět mohutné jehlance venkovských obcí, které vztyčí též podle dráhy od Bilan a ke Kroměříži mohutné stožáry a prápory.

Moravské noviny z  21. srpna 1885:

(...)
Vrchní pořadatelé za které zvoleni skaštický starosta p. Lerche a starosta zlobický p. Dedek, označeni červenobílými šerpami, označí okresy, jak budou za sebou následovati.
(...)
S okrášlováním města již započato a domy zdobí se poznenáhla lepými látkami barev rakouských a moravských.