Moravská orlice - setkání Františka Josefa I. a cara Alexandra III. v Kroměříži


Moravská orlice, 21. 8. 1885

Včera odpoledne uveřejněna vyhláška purkmistrova, která veškerému obyvatelstvu dává nutkavý pokyn, aby vyzvání úřadů a komitétu pro bezpečnosť a pořádek okamžitě a bez výminky bylo posloucháno; důvěrníci městských okresů obstarají službu policie. Označeni jsou červeno-žlutými kokardami a červenými šerpami.

Moravská orlice, 23. 8. 1885
V Brně, v neděli 23. srpna 1885

Schůze císařů v Kroměříži.
(Pův. dop. z Kroměříže.)
(...)
Od nádraží až ku vodní ulici podle cesty ve vzdálenosti jednoho sáhu staví se praporce barev rakouských a ruských. Před slávobránou, která stojí již před prvním mostem a jejíž kostra jest již svěřena rukám dovedných malířů a na které se posud dnem i nocí pracuje, stojí dva slavnostní stožáry ve způsobu pyramid, které v čas slavnosti okrášleny budou odznaky císařskými, carskými a rolnickými. Před samou slávobránou pak při vjezdu do zámecké zahrady před prvním mostem a naproti mydlárně p. Ant. Mücka postaveny jsou tribuny. Tribuny jsou sice od soukromých osob zřízeny, ale obecní rada podržela si právo, prodávati místa na nich.
(...)
Měšťané na velkém náměstí počínají již krásně dekorovati, ale výhradně jenom barvami rakouskými a ruskými.
(...)
Tam, kde spojuje se nádražní silnice se silnicí hulínskou postaví politický okres kroměřížský dva slavnostní stožáry ve způsobu pyramid, okrášlené odznaky císařskými, carskými a rolnickými, na jejichž stupních živé alegorické skupiny z rolnického života umístěny budou. U stožárů těchto očekává J. V. část zástupců obcí pol. okresu kroměřížského a skupina venkovských družiček (150) v hanáckém kroji.

Moravská orlice, 25. 8. 1885
V Brně, v úterý 25. srpna 1885

Schůze císařů v Kroměříži.
(Od zvláštního zpravodaje "Mor. Orlice")
S. Z Kroměříže, dne 22. srpna. (Pův. dop.)
(...)
Všude kam se okem hodí, plno žebříků na domech a plno lidí na nich, kteří s nemalým chvatem připevňují prapory, přibíjejí pestrobarevné draperie, ponejvíce černo-žluté a bílo-oranžové-černé (ruské to barvy), ozdobují domy guirlandami ze chvojí, květinami, obrazy, monogramy císařských manželů našich i ruských. Na krásném, prostranném náměstí budují čtyry ohromné jehlance zelenou chvojí zastřené, nad nimiž večer za přítomnosti vznešených hostí planouti mají velké hvězdy plynové a začáteční písmena jmen panovníků, před městem blíže nádraží pracují se zimničnou horlivostí na překrásné, uměle zbudované bráně slavnostní, a kolem ní na blízku staví o překot prostranné tribuny pro vybranější obecenstvo, jež má býti svědkem příjezdu a uvítání císaře a jasné choti jeho, jakož i vznešených jeho hostí milých.
(...)
Na velkém náměstí totiž, které už takměř vyniká krásnou drahocennou dekorací (...) - schvátila jednoho domácího pána zlá horečka velkoněmecká, tak že v blouznění svém vyplázl na českou Kroměříž mohutný prapor černo-červeno-žlutý. Ale pečliví lékaři na městském úřadě postarali se záhy o to, aby horečka byla náležitým ochlazením zapuzena, a prapor velkoněmecký sotva že demonstrativně vyvěšen, už zase se vší skromností musil ustoupiti do temného zákoutí na půdě. Krásné náměstí kroměřížské skví se teď jak náleží, jen v barvách rakouských, ruských, moravských a českonárodních.
(...)
Už v Přerově pozorovati byly mnohé přípravy k uvítání vznešeného hosta ruského, ještě větší ruch však ve příčině té jevil se v Hulíně. Nádraží zdobí se na všech stranách prapory, draperiemi a věncovím, květinové záhony se zakládají, staví se nádherné pavillony pro uvítání panovníků. Celé vagony přivážejí větší menší praporce černožluté, jež se tu skládají, aby po okolních stanicích a strážních domcích rozděleny byly.

Poznámka: 1) Vlajka Ruska: bílo-modro-červená,  2) Vlajka Ruského impéria používaná v letech 1858-1883: černo-žluto-bílá. V článku pozorovatel zaměnil žlutou barvu za oranžovou.