Moravská orlice, oslava prvního a dalších výročí 28. října 1918 v Brně

Moravská orlice, 30. 10. 1919

Oslava 28. října v Brně.
Prvé výročí našeho osvobození ze staleté poroby oslaveno bylo českým lidem v Brně způsobem imposantním. Obrovská účast lidu na společné národní oslavě na náměstí Svobody a v přilehlých ulicích svědčila nejlépe o nadšení širokých vrstev českého lidu, těšícího se z nabyté samostatnosti, kterou nedá si již nikým vzít.

Domy byly vyzdobeny prapory v národních a slovanských barvách, rovněž tak výklady a pavlače. Také některé domy Němců ozdobeny byly prapory. S německého domu vlál prapor červenožlutý. Oslava započala ranním budíčkem a vypálením 28 dělov. ran ze Špilberku.
(...)
Pak se konaly na náměstí Svobody a Lažanského společné tábory lidu, kterých zúčastnilo se také Sokolstvo v krojích a s prapory. Mluvila celá řada řečníků s několika tribun najednou.
(...)
Generálova řeč byla provázena frenetickým potleskem zástupů, řečnickou tribunu obklopujících. Ku konci zahrála hudba obě národní hymny, jakož i Marseillaisu. O půl 12. hodině dopolední vznesl se nad město aeroplán, který několikráte zakroužil, shazuje letáčky k upisování československé státní půjčku vybízející. Před Besedním domem konal se četně navštívený tábor studentstva.

Na Zelném trhu konala česká strana sociálně demokratická svou zvláštní oslavu táborem lidu, který byl poměrně slabě navštíven. Řečníci mluvili pro socialistickou republiku a chválili ruské bolševiky.

Odpoledne konal se slavnostní průvod městem, jenž vzdor nepříznivému počasí skvěle se vydařil.
(...)

Moravská orlice, 30. 10. 1923

Oslavy 28. října.
(...)
V Brně.
Ráno o půl sedmé hodině zaduněly nad Brnem dělové rány a obě vojenské hudby procházely ulicemi města, jehož domy i jednotlivé příbytky ozdobeny byly prapory státních barev.
(...)

Moravská orlice, 30. 10. 1925

Oslavy 28. října.
Brno.
Nikdy jsme nepochybovali o tom, že jádro našeho lidu se přece vzpamatuje a že vrátí se mu rozmysl a rozvaha a že omrzí jej poslouchati do únavy stále jen nepoctivé "šlágry" o mozolech, potu, krvi a j. v. při každé možné jen příležitosti a jmenovitě pak za každoročních vzpomínek národního osvobození 28. měsíce října. Dočkali jsme se tohoto obratu v myslích a duších našeho lidu a včerejší oslava národního svátku nesla se již docela jiným směrem a duchem.
(...)
Slavnostní odevzdání praporu 43. pěšímu pluku spojeno bylo ve středu ráno s přehlídkou všech vojenských útvarů brněnské posádky a s přísahou nováčků. Vojsko bylo rozestavěno na Zelném trhu a v přilehlých ulicích. Přehlídku vykonal zemský velitel generál Podhajský s generalitou a štábem. K odevzdání praporu dostavili se hodnostáři všech zemských a městských úřadů, legionáři v krojích i civilním obleku, zejména bývalí příslušníci pluku, četné deputace spolků tělocvičných, kulturních a národních. V průvodu presidenta zemské politické správy Černého a jeho choti přišla též dr. Alice Masaryková. Přítomni byli také konsulové francouzský, rumunský, dánský atd. Starosta dr. Macků, s nímž přišli též členové městské rady, po krátkém proslovu odevzdal prapor zemskému veliteli generálu Podhajskému. Pak bylo na prapor připnuto několik bohatých stuh a generál Podhajský odevzdal jej veliteli pluku plukovníku Glosovi. Plukovník Glos s poděkováním přijal prapor. Hudba zahrála národní hymny a plukovník Glos promluvil  k vojsku. Svůj projev skončil provoláním Zdaru panu presidentu republiky, což vojsko i obecenstvo opětovalo. Následovala přísaha nováčků česky, rusínsky a německy. Přehlídku vojsk na Nám. svobody přijal generál Podhajský s průvodem civilních i vojenských hodnostářů. Vedle něho byl umístěn dekorovaný prapor. K vojenským slavnostem přišlo obecenstvo v nepřehledných zástupech.

Úchvatný byl hold školní mládeže a obojího dorostu presidentu republiky před jeho pamětní deskou v rohu německé gymnasijní budovy na náměstí Komenského. Nepřehledné moře obecenstva plnilo náměstí a celé jeho prostranné okolí do všech směrů. Část úředních a vojenských kruhů byla stejně četná jako při holdu prvním. Oběma pak přítomna byla dr. Alice Masaryková. Za svého nádherného a dojemného defilé dětí, i těch nejdrobnějších, zasypaly dětičky podium tribuny celé kytičkami a květinkami. Byly tu Kollárovy slzy i zpěv. Slzy pohnuté radosti a zpěvy nadšení a lásky útlých dušiček našich nejdražších.
(...)

Moravská orlice, 30. 10. 1926

Oslavy 28. října.
(...)
Na náměstí Svobody se konala slavnost vztyčení státní vlajky za účasti zástupců civilních a vojenských úřadů, vojska a legionářů.
(...)