Moravská orlice jako součást státního znaku na papírových bankovkách České republiky

Měnovou jednotkou České republiky je (od měnové odluky 8. února 1993) Koruna česká (zkratka: Kč, mezinárodně v ISO 4217 CZK). V předchozí době (R-U, ČSR, ČSSR, ČSFR) se se znakem moravské orlice na bankovce setkáme jen v několika případech a to po vzniku Československa v roce 1918 (Státovky I. emise (1919): 1) hodnota: 1 Kč, jméno: I. Jedna koruna, rozměr: 100 x 60 mm, vydání: 15. 4. 1919, platnost od: 24. 9. 1919, platnost do: 31. 12. 1924, Autor: neznámý, ateliér tiskárny - hypoteticky Rudolf Junk), 2) hodnota: 50 Kč, jméno: I. Padesát korun, rozměr: 138 x 81 mm, vydání: 15. 4. 1919, platnost od: 8. 11. 1919, platnost do: 31. 12. 1924, Autor: neznámý, ateliér tiskárny - hypoteticky Rudolf Junk), 3) hodnota: 100 Kč, jméno: I. Sto korun, rozměr: 165 x 95 mm, vydání: 15. 4. 1919, platnost od: 7. 7. 1919, platnost do: 31. 1. 1921, Autor: Alfons Mucha; Bankovky NBČS (1926-1939): 1) součást velikého znaku republiky Československé: hodnota: 50 Kč, jméno: III. Päťdesiat korún, rozměr: 162 x 81 mm, vydání: 1. 10. 1929, platnost od: 27. 4. 1931, platnost do: 30. 11. 1944, Autor: Alfons Mucha, rytina Karel Wolf; Bankovky a státovky (1945-1953): 1) součást velikého znaku republiky Československé: hodnota: 50 Kčs, jméno: A Päťdesiat korun "Londýnská emise", rozměr: 140 x 72 mm, vydání: b. l. 1945, platnost od: 1. 11. 1945, platnost do: 31. 5. 1953, Autor: Hugo Fleury, rytina J. A. C. Harrison).

Po vzniku České republiky moravskou orlici vidíme na rubní straně všech bankovek v oběhu v hodnotě 100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000 Kč. Autorem podoby všech bankovek České republiky je Oldřich Kulhánek. Tinktury ve státním znaku České republiky jsou provedeny šrafováním (o šrafování viz např. Milan Buben: Encyklopedie heraldiky, 1. vydání: 1994, nebo Václav Rytíř: Heraldické tinktury, kovy - barvy - kožišiny a jejich šrafování, 1941).

Prohlédnout si je lze (náhled, podsvícení, UV světlo, informace o bankovce) na stránkách České národní banky (ČNB) v animaci České bankovky. Zde jsou zřejmě zobrazeny podle znění § 13 zákona 274/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí Reprodukce bankovky.


Pro přímé pozorování se zblízka podívejte na obsah své peněženky, kde nějakou bankovku najdete. Lze se ovšem v digitální podobě setkat i s reprodukcemi, které předpis doslovně nedodržují.

Dodejme, že státní znak se nachází i na všech používaných kolkových známkách. Kolkové známky, tzv. „kolky", slouží k úhradě správních poplatků institucí veřejné a státní správy. Jednotlivé kolkové známky se odlišují barvou (žlutá, olivově zelená, hnědozelená, tyrkysově modrá, blankytně modrá, fialová, oranžová) a výší nominální hodnoty (1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 a 1000 Kč). O ceně, platnosti a ochranných prvcích kolkových známek se lze dozvědět více na odkazované stránce České pošty.