Čestné členství dobrovolného hasičského spolku v Sulkovci pro Kuna z Honrichsu, rok 1889

Jmenování Kuna z Honrichsu čestným členem Spolku dobrovolných hasičů v Sulkovci v roce 1889.Diplom

Řádná valná hromada dobrovolného spolku hasičského v Sulkovci dovolila si v uznání lidumilných zásluh jmenovati jednohlasně svým prvním čestným členem Jeho Vysokorodí, svob. pána, pana Kuno z Honrichsu, pána na Kunštátě, c. k. rytmistra, c. k. komořího, atd. atd.

Dáno v Sulkovci dne 20. máje 1889.

Josef Kovářík
podvelitel.

Dvořák Jan
velitel.

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, G 139 Rodinný archiv Coudenhove-Honrichsů Kunštát, sl. 1