Brněnská radnice 5. července 2015

Tak jako v roce 2014 měla podle tiskové zprávy z Rady města Brna č. R7/026 dne 16. 6. 2015 i 5. července 2015 na brněnské Nové radnici zavlát (historická) vlajka Moravy (moravská historická vlajka).

"- souhlas s vyvěšením moravské vlajky na budově Nové radnice dne 5. července 2015, v den státního svátku – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje; vlajka bude v podobě modrý list s bílo-červeně šachovanou orlicí se žlutou zbrojí; 9"

Při sledování tisku si lze všimnout, že v článku informujícím o vyvěšení moravské vlajky na Nové radnici se objevuje jako ilustrační foto zcela odlišná podoba moravské vlajky (zde), ačkoli byla při jednání rady schválena jiná.

Obrázek odpovídající popisu v tiskové zprávě se dá najít např. v článku Slováckého deníku, který v delším textu seznamuje s tématem.

Článek upozorňuje dvěma úryvky na oficiální stanovisko České vexilologické společnosti. Česká vexilologická společnost, v jejímž čele stojí Jaroslav Martykán, patří mezi nejstarší sdružení ve střední Evropě, která se zabývají studiem vlajek a praporů:

"Jako historicky nejvhodnější moravská vlajka a prapor se jeví její nejstarší doložená podoba, tedy modrý list s bílo-červeně šachovanou orlicí. Takzvané polepšení orlice změnou šachování ze stříbrného na zlaté privilegiem císaře Fridricha III. z roku 1462 a následně podle něj od poloviny 19. století odvozené užívání žluto-červených barev a praporů, bylo často spojováno s německy hovořícími moravskými občany a chápáno zároveň jako výraz loajality k monarchii a císaři," a "A není ani zcela zanedbatelné, že jsou to také původní rodové barvy knížat z Liechtensteinu, jejichž vyvěšení na Moravě může být v krajním případě chápáno i jako projev souhlasu s jejich restitučními nároky,"

Znění celého textu odborného vexilologického stanoviska k moravské vlajce z 1. června 2013 si můžete přečíst v samostatném příspěvku.