Velký erbovník Řádu zlatého rouna – Grand armorial équestre de la Toison d'Or, 1436-1461

Řád zlatého rouna (francouzsky Toison d'or, latinsky ordo aurei velleris) je rytířský řád založený roku 1430, a jako spolek rytířů organizovaný po vzoru duchovních rytířských řádů. Později byl stále více privilegovaným a byl udělován velmistrem jako odměna za zásluhy. Řádový odznak tvoří na řetězu zavěšená zlatá beránčí kůže.Na stránkách Francouzské národní knihovny (BNF) je velice pěkně představen a zpřístupněn Velký erbovník Řádu zlatého rouna - Grand armorial équestre de la Toison d'Or, jehož datum vzniku se klade do let 1436-1440. Originál je uložen v knihovně Arsenalu v Paříži (Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 4790), která je součástí Francouzské národní knihovny. Na francouzské Wikipedii se také dočteme, že se jedná o iluminovaný rukopis obsahující erbovník představující členy Řádu zlatého rouna mezi lety 1429 a 1461. Je to jeden z nejslavnějších středověkých erbovníků.


Vedle vyobrazení jezdce na fol. 17v označeného jako "Le duc d´Autriche" - vévoda rakouský, se na následujícím foliu 18r popsaném jako "Armoiries de la marche d´Autriche et possessions de la maison des Habsbourg" - znaky rakouské marky a državy habsburského domu, v tomto přehledu nachází znak Moravy - zlatě korunovaná stříbrnočerveně šachovaná moravská orlice se zlatou zbrojí v modrém štítu, s nadpisem "marquys moraue" - markrabě moravský.


V našem případě bychom za toho Habsburka na koni mohli považovat Albrechta II. Habsburského (1397–1439), který se stal zetěm Zikmunda Lucemburského, když si vzal za manželku jeho jedinou dceru Alžbětu a také od něj v roce 1423 získal v léno Moravu.


Vedle vlastní edice erbovníku od Pastoureau M., Popoff, M., Grand armorial équestre de la Toison d’or, Saint-Jorioz 2001, celostránkové faksimile, rozsáhlá analytická studie, si lze o erbovníku počíst v seriálu zveřejněném na stránkách Herald Dick Magazíne (1. část, 2. část, 3. část, 4. část).

Moravská orlice ve třetím řádku druhá zleva
Rukopis otevřený na správné straně
obsahující správný znak