Anton Tirol, Wappenbuch, konec 15. století až 1540

Erbovník Antona Tirola (Wappenbuch) je uložen v Bavorské státní knihovně (BSB Cod. icon. 310).

Již na foliu 2 verso vidíme moravskou orlici (se zlatou zbrojí a zlatě korunovanou). Vlající přikryvadla jsou modrostříbrná.

BSB Cod. icon. 310, fol. 2v

V erbovníku, v části Ternionen- und Quaternionenfolge, jsou zachyceny erby zobrazující českého lva (fol. 37v) a moravskou orlici (fol. 38v). Digitální kopie celého rukopisu je k prohlížení zde a zde.

BSB Cod. icon. 310, fol. 37v
BSB Cod. icon. 310, fol. 38v