Malba moravské orlice ve velké věži hradu Karlštejn v Čechách

Ve velké věži hradu Karlštejn jsou schodišťové cykly nástěnných maleb. Mezi nimi se ve špaletě vchodu do místnosti v 1. patře věže nachází malba moravské orlice. Na obrázku vidíme stav malby po restaurování.


Na stránce popisující průběh restaurátorských prací stojí, že: "Ve špaletách dveří do místnosti v 1. patře byly na stěnách namalovány znaky s moravskou orlicí vlevo, český lvem na pravé straně a říšskou orlicí na klenbě. Nejlépe zachovaná je moravská orlice. U českého lva je původních pouze několik decimetrů čtverečních v místech jeho tlap. Říšská orlice je rekonstrukcí z 19. stol." Řekněme si ale hned, že u této orlice vidíme po obvodu plaménky, a protože všude kolem jsou výjevy spojené se sv. Václavem, mělo by jít o orlici svatováclavskou (plaménková orlice).

Informace doplňují údaje o technologii malby.

Svatováclavská legenda – Sv. Václav lisuje víno.
Vchod do místnosti v 1. patře věže
se znaky moravské orlice, českého lva a říšské orlice.
Historickou podobu hradu Karlštejn před Mockerovou přestavbou můžeme vidět na fotografii Františka Fridricha (rok 1870).